entomologia

 • nauka o owadach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat zwierząt

  owady

 • synonimy:  owadoznawstwo
  • entomologia leśna, ogólna, sądowa, wodna
  • profesor; katedra, wydział, zakład entomologii
  • studiować entomologię
  • pasjonować się, zajmować się entomologią
 • Pasjonuje mnie szczególnie entomologia – mówi naukowiec. – To jedna z niewielu dziedzin, w której można jeszcze zostać Kolumbem. W ogródku za domem każdy może odkryć nowy gatunek owada.

  źródło: NKJP: (mim): W wieluńskim muzeum na tropie nieznanych zwierząt, Dziennik Łódzki, 2006-05-19

  Jedni, jak np. biolodzy pracujący w naukowych placówkach, zajmują się entomologią zawodowo, dla innych to hobby, wytchnienie od pracy.

  źródło: NKJP: Anna Ładuniuk: Entomolodzy - znawcy owadów, Trybuna Śląska, 2001-06-23

  Pasjonuje się entomologią. Jest posiadaczem jednej z największych kolekcji motyli.

  źródło: NKJP: (MAW): Jacek Kobiela, Gazeta Krakowska, 2005-11-08

  [...] prawdziwa historia pszczoły należy tyleż do dziejów natury, co i kultury, do dziejów entomologii oraz do dziejów wyobraźni symbolicznej [...].

  źródło: NKJP: Zofia Mitosek: Mimesis w literaturze, kulturze i sztuce, 1992

  [...] profesor entomologii ostrzega, że jeśli w sklepie na bułkach roi się od os, lepiej z niego wyjść.

  źródło: NKJP: (lesz.): Lata osa koło bułki, Dziennik Łódzki, 2006-07-22

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. entomologia
  entomologie
  D. entomologii
  entomologii
  neut
  entomologij
  char
  C. entomologii
  entomologiom
  B. entomologię
  entomologie
  N. entomologią
  entomologiami
  Ms. entomologii
  entomologiach
  W. entomologio
  entomologie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. entomology

  fr. entomologie

  niem. Entomologie

  gr. éntomos 'owad' + gr. lógos 'mowa; słowo'

CHRONOLOGIZACJA:
1829, T.W. Kochański, "Obrazy Londynu, Paryża, Wiednia, Petersburga, Berlina i Rzymu, czyli [...]", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017