skawalać się

 • łączyć się w większe kawały
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  stan skupienia, trwałość materii

 • hiperonimy:  złączać się
 • Żeby sprawdzić, czy ziemia nadaje się do uprawy, wykop dołek głębokości 8 cm i weź z niego garść ziemi. Powinna się kruszyć, a nie skawalać – wtedy jest dobra.

  źródło: Internet: freeisoft.pl/2011/05/prosta-porada-jak-sprawdzic-ph-i-typ-gleby

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skawalam się
  skawalamy się
  2 os. skawalasz się
  skawalacie się
  3 os. skawala się
  skawalają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skawalałem się
  +(e)m się skawalał
  skawalałam się
  +(e)m się skawalała
  skawalałom się
  +(e)m się skawalało
  skawalaliśmy się
  +(e)śmy się skawalali
  skawalałyśmy się
  +(e)śmy się skawalały
  2 os. skawalałeś się
  +(e)ś się skawalał
  skawalałaś się
  +(e)ś się skawalała
  skawalałoś się
  +(e)ś się skawalało
  skawalaliście się
  +(e)ście się skawalali
  skawalałyście się
  +(e)ście się skawalały
  3 os. skawalał się
  skawalała się
  skawalało się
  skawalali się
  skawalały się

  bezosobnik: skawalano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się skawalał
  będę się skawalać
  będę się skawalała
  będę się skawalać
  będę się skawalało
  będę się skawalać
  będziemy się skawalali
  będziemy się skawalać
  będziemy się skawalały
  będziemy się skawalać
  2 os. będziesz się skawalał
  będziesz się skawalać
  będziesz się skawalała
  będziesz się skawalać
  będziesz się skawalało
  będziesz się skawalać
  będziecie się skawalali
  będziecie się skawalać
  będziecie się skawalały
  będziecie się skawalać
  3 os. będzie się skawalał
  będzie się skawalać
  będzie się skawalała
  będzie się skawalać
  będzie się skawalało
  będzie się skawalać
  będą się skawalali
  będą się skawalać
  będą się skawalały
  będą się skawalać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. skawalajmy się
  2 os. skawalaj się
  skawalajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. skawalałbym się
  bym się skawalał
  skawalałabym się
  bym się skawalała
  skawalałobym się
  bym się skawalało
  skawalalibyśmy się
  byśmy się skawalali
  skawalałybyśmy się
  byśmy się skawalały
  2 os. skawalałbyś się
  byś się skawalał
  skawalałabyś się
  byś się skawalała
  skawalałobyś się
  byś się skawalało
  skawalalibyście się
  byście się skawalali
  skawalałybyście się
  byście się skawalały
  3 os. skawalałby się
  by się skawalał
  skawalałaby się
  by się skawalała
  skawalałoby się
  by się skawalało
  skawalaliby się
  by się skawalali
  skawalałyby się
  by się skawalały

  bezosobnik: skawalano by się

  bezokolicznik: skawalać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: skawalając się

  gerundium: skawalanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: skawalający się

  odpowiednik aspektowy: skawalić się

 • Zob. kawał 1

CHRONOLOGIZACJA:
1875, Opiekun Domowy, nr 5, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2021