arcykomtur

 • członek zakonu rycerskiego założonego w Jerozolimie, pełniący funkcję zastępcy wielkiego mistrza - zwierzchnika zakonu krzyżackiego, współrządzący państwem krzyżackim
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  osoby związane z wojskiem i wojną


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • hiperonimy:  Krzyżak
 • Pod Grunwaldem poległo zaledwie 12 wybitniejszych polskich rycerzy [...]. Zakon stracił większość wojska i całe swe dowództwo, będące jednocześnie kierownictwem politycznym [...]. 16 lipca na polu bitwy odnaleziono zwłoki Wielkiego Mistrza [...] wraz z ciałami innych dostojników, arcykomtura i wielkiego marszałka [...].

  źródło: Internet: 3obieg.pl

  Także i w VII rozdziale mowa jest o dostojnikach Zakonu, mianowicie o Ottonie von Bonesdorf arcykomturze i Konradzie Kessilhut byłym arcykomturze [...].

  źródło: Internet: sbc.org.pl

  Wieczorna uroczystość otwarcia obrad kapituły (modły, hymn), a o świcie przechadzkę odbywa arcykomtur, który w towarzystwie Halbana “i celniejszych braci”, dotarł nad odległe jezioro.

  źródło: Internet: katalogi.pl

  Ostatecznie przetrzebione oddziały docierają do Rubidianu, gdzie Redav van Sith otrzymuje z rąk arcykomtura nominację na komandora III komturii [...].

  źródło: Internet: fantazjada.pl

  Jego plany krytykują arcykomtur i wielki mincerz. - Jeżeli pan uzna, że wielki mistrz najważniejszego z zakonów zbłądził i zagraża strażnicy jego dzieci, to powie to na zebraniu kapituły. Ustami arcykomtura, gdy wróci ze Żmudzi, ustami być może twoimi, a być może moimi, jeśli któregoś z nas wybiorą.

  źródło: Internet: eioba.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. arcykomtur
  arcykomturowie
  ndepr
  arcykomtury
  depr
  D. arcykomtura
  arcykomturów
  C. arcykomturowi
  arcykomturom
  B. arcykomtura
  arcykomturów
  N. arcykomturem
  arcykomturami
  Ms. arcykomturze
  arcykomturach
  W. arcykomturze
  arcykomturowie
  ndepr
  arcykomtury
  depr

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: arcy- (z gr. archi- 'główny, naczelny; pierwotny, początkowy', por. gr. archḗ 'początek') i komtur (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1828, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2016