eklektyk

 • książk.  twórca dzieł lub teorii łączących elementy zaczerpnięte z różnych stylów lub koncepcji
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  prądy, kierunki i kategorie artystyczne

 • hiperonimy:  twórca
 • Eklektycy sięgnęli więc do rodzimego renesansu i wieńczyli, co się tylko dało, attykami wzorowanymi na Sukiennicach krakowskich (w Warszawie kościół Zbawiciela Józefa Dziekońskiego, wieże mostu Poniatowskiego Stefana Szyllera).

  źródło: NKJP: Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, 1968

  Spór między keynesizmem i monetaryzmem był zasadniczy dla rozwoju teorii ekonomii w ostatnich 50 latach. Dziś obie szkoły nie występują w czystej postaci. Jak w wielu naukach dominuje eklektyzm i profesor [...] uważa siebie za eklektyka.

  źródło: NKJP: Witold Gadomski: Szkot umiarkowany, Gazeta Wyborcza, 1997-02-05

  B.[...] jest eklektykiem łączącym w jednej kompozycji elementy kilku ludowych piosenek pochodzących z różnych rejonów Bałkanów.

  źródło: NKJP: Grzegorz Brzozowicz: Łapaj Bregovicia!, Polityka, 2000-02-26

  Wpływ psychoanalizy widać w poglądach psychiatrów zarówno brytyjskich: grupy tzw. psychosomatyków [...] i grupy tzw. eklektyków [...], jak amerykańskich [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Prokopiuk: Dusza ludzka - oś świata, 2007

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. eklektyk
  eklektycy
  ndepr
  eklektyki
  depr
  D. eklektyka
  eklektyków
  C. eklektykowi
  eklektykom
  B. eklektyka
  eklektyków
  N. eklektykiem
  eklektykami
  Ms. eklektyku
  eklektykach
  W. eklektyku
  eklektycy
  ndepr
  eklektyki
  depr

 • internac.

  ang. eclectic

  niem. Eklektiker

  z gr. eklektikós 'wybierający'

CHRONOLOGIZACJA:
1847, Biblioteka Warszawska: pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi, Tom 2, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2020