aksjologizacja

 • książk.  proces, w którym coś, co nie podlegało wartościowaniu, zaczyna być postrzegane i oceniane w kategoriach aksjologicznych
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

 • Rapsod o Mickiewiczu jest więc mityczną opowieścią nie tylko o wielkim twórcy epoki romantyzmu, ale i o współczesnym człowieku i narodzie, manifestacją charakterystycznej dla Górskiego i części jemu współczesnych antropologii filozoficznej, odznaczającej się maksymalistycznym programem, który stanowił jednocześnie aksjologizację przedstawionego świata.

  źródło: NKJP: Krystyna Ratajska: Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza, 1998

  [...] kreuje się na bohatera romantycznego, walczącego z demonami przeszłości [...] Stara się narzucać własną hierarchię wartości, wprowadza silną aksjologizację życia politycznego.

  źródło: Internet: Agata Kondzińska: Politycy grają nami, wyborcami, czyli co się dzieje z językiem polityki, Gazeta Wyborcza, 23-08-2012

  Realizacja wartości oznacza realizację natury, albo inaczej — nadawanie bytowości (bo jedno i drugie znaczy tu to samo) człowiekowi i światu (aksjologizacja =substancjalizacja). Dlatego na człowieku ciąży najwyższy (i jedyny zarazem) obowiązek uwartościowiania — zarówno siebie (czynienie się „człowiekiem wartościowym”), jak i zewnętrznego świata [...]

  źródło: Internet: ptta.pl/

  Dostęp do informacji jest zresztą znacznie ograniczony, a dezinformacja, selektywność postrzegania oraz ślepota poznawcza są na porządku dziennym. Typowymi zjawiskami są: autogloryfikacja (samouwielbienie) i brak krytycyzmu, aksjologizacja konfliktu (nasycenie wartościami) i dehumanizacja (odczłowieczenie) oponenta.

  źródło: Internet: onet.pl/

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aksjologizacja
  aksjologizacje
  D. aksjologizacji
  aksjologizacji
  neut
  aksjologizacyj
  char
  C. aksjologizacji
  aksjologizacjom
  B. aksjologizację
  aksjologizacje
  N. aksjologizacją
  aksjologizacjami
  Ms. aksjologizacji
  aksjologizacjach
  W. aksjologizacjo
  aksjologizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1989, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2016