mały sabotaż

 • działalność konspiracyjna prowadzona na terenie Polski w czasie okupacji hitlerowskiej, wymierzona przeciwko okupantowi, która polegała na ośmieszaniu i dezorganizowaniu jego działań
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

  • akcja małego sabotażu
  • zajmować się małym sabotażem
 • [...] zajmowały się głównie akcjami małego sabotażu. Akcję stanowiły: pisanie na murach, rozlepianie propagandowych afiszy, kolportaż ulotek oraz fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączanie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, gazowanie kin.

  źródło: NKJP: Wyksztalcioch: Poradnik harcerski, 2009-02-05

  Moje wyroby były chyba najgorszymi, jakie powstały w dziejach tej fabryki. Heblowałem deskę wyjątkowo długo, w ramach małego sabotażu. Pracowaliśmy dla Wehrmachtu.

  źródło: NKJP: Anna Żebrowska: Tadeusz Różewicz w Rzeszowie, czyli dramat w trzech aktach z epilogiem, Gazeta Wyborcza, 1996-04-10

  Kazimierz Koźniewski reprezentował pogląd, że nie gazetki, zamachy, nie mały sabotaż, lecz tajne szkolnictwo było szczególnie ważne i chroniło naród przed utratą ludzi wykształconych.

  źródło: NKJP: Marek Jarosz: Wspomnienia psychiatry, 2001

  Program „Zawiszy” przewidywał pracę wychowawczą w drużynach i zastępach, udział w małym sabotażu i akcjach propagandowych.

  źródło: NKJP: Harcerze Szarych Szeregów, Dziennik Polski, 1999-10-15

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  m3, odmienny: mały, sabotaż
  Zwykle lp
Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017