emocjonalizacja

 • książk.  nadanie przedstawianej informacji takiej formy, która ma za zadanie wzbudzenie określonego rodzaju emocji u odbiorcy
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

 • Emocje nie są argumentem, pełnią rolę kanału, przez który do organizmu dostają się bodźce wywołujące pożądane stany uczuciowe. Dlatego cechą zasadniczą propagandowego przesłania jest emocjonalizacja przekazów. Emocjonalizacja odróżnia propagandowy komunikat od publicystycznego.

  źródło: Internet: Mateusz Nieć: Komunikowanie polityczne w społeczeństwach przedmasowych, 2011

  Częste stosowanie zbliżeń w reklamie ma też inny wymiar. Naruszając przestrzeń intymną, reklama dokonuje emocjonalizacji odbioru. Brak dystansu powoduje, że widz nie odbiera przekazu w sposób racjonalny - nie dokonuje jego krytycznej oceny.

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

  Oczywistym pytaniem jest, na ile komisja rzeczywiście zmieniła podręczniki w obu krajach. Odpowiedź nie jest prosta. Z jednej strony, przez samą swą obecność, niejako przez indukcję, sprawiła, że z niemieckich podręczników zniknęły rażące przekłamania, a z polskich - negatywna emocjonalizacja stosunków polsko-niemieckich.

  źródło: NKJP: Adam Krzemiński: Przełam się pamięcią, Polityka nr 2596, 2007-03-17

  Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że emocjonalizacja procesu nauczania wpływa na zwiększenie aktywności i motywację ucznia, a więc i na jego końcowe wyniki, [...] to właśnie wiedza neurologiczna udziela nam odpowiedzi na wiele pytań dotyczących intensyfikacji procesu kształcenia [...].

  źródło: Internet: opoka.org.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. emocjonalizacja
  emocjonalizacje
  D. emocjonalizacji
  emocjonalizacji
  neut
  emocjonalizacyj
  char
  C. emocjonalizacji
  emocjonalizacjom
  B. emocjonalizację
  emocjonalizacje
  N. emocjonalizacją
  emocjonalizacjami
  Ms. emocjonalizacji
  emocjonalizacjach
  W. emocjonalizacjo
  emocjonalizacje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + emocjonalizacja +
  CZEGO
 • Od: emocjonalny, emocja

CHRONOLOGIZACJA:
1954, Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką, Tom 5, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2017