tekstowość

 • nauk.  cecha czegoś, co jest tekstem - zapisanym ciągiem zdań
 • Używane jako termin językoznawczy, mający różne ściślejsze definicje w zależności od podstaw teoretycznych danego opisu języka.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  pisanie

 • synonimy:  tekstualność
  • tekstowość reklamy, wypowiedzi
  • warunek tekstowości; kryteria tekstowości
 • [...] spójność jest ważnym, ale tylko jednym z siedmiu kryteriów tekstowości (funkcjonalności tekstu, bycia tekstem w kontekście).

  źródło: NKJP: Ewa Szkudlarek: Wskaźniki nawiązania we współczesnych tekstach polskich (na materiale współczesnej nowelistyki polskiej), 2002

  [...] czy tzw. postmodernistyczne reklamy są tekstami, czy spełniają kategorialny warunek tekstowości?

  źródło: NKJP: Bronisław Czajkowski: Czy reklama (postmodernistyczna) jest tekstem?, 2001

  Strona internetowa jest [...] czymś w rodzaju miksu wszystkich tradycyjnych środków reklamy. Od prasy strona przejęła tekstowość, od radia dźwięk, a od telewizji ruchome obrazki.

  źródło: Internet: webinfinity.manifo.com/blog

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny:

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. tekstowość
  tekstowości
  D. tekstowości
  tekstowości
  C. tekstowości
  tekstowościom
  B. tekstowość
  tekstowości
  N. tekstowością
  tekstowościami
  Ms. tekstowości
  tekstowościach
  W. tekstowości
  tekstowości

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: tekstowy

CHRONOLOGIZACJA:
2001, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2016