aliteracja

 • lit.  figura stylistyczna polegająca na rozpoczynaniu kolejnych słów w zdaniu lub wersie albo kolejnych wersów tą samą literą lub sylabą
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  figura
  • aliteracja i rytm; rymy i aliteracje
 • Cichość jest jeszcze pogłębiona delikatną aliteracją nie zmiękczonego i zmiękczonego c: cyprys cicho…

  źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Przestrzeń dzieł wiecznych: eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, 1993

  – ...W ten zimowy poranek 76-letnia pani Maria N. [...], eskortowana przez milczących, muskularnych mundurowych musiała...
  – Piękna aliteracja. Wspaniała.

  źródło: NKJP: Joanna Szymczyk: Ewa i złoty kot, 2004

  Także formę wypowiedzi chóru uznał za zbyt skostniałą i by osłabić ich retardacyjny charakter, rozbił pieśni na dialogi Starców, silnie rytmizując je przez powtórzenia i aliteracje.

  źródło: NKJP: Małgorzata Leyko: Reżyser masowej wyobraźni: Max Reinhardt i jego teatr dla pięciu tysięcy, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aliteracja
  aliteracje
  D. aliteracji
  aliteracji
  neut
  aliteracyj
  char
  C. aliteracji
  aliteracjom
  B. aliterację
  aliteracje
  N. aliteracją
  aliteracjami
  Ms. aliteracji
  aliteracjach
  W. aliteracjo
  aliteracje
 • łac. ad litteram 'do litery, do głoski'

CHRONOLOGIZACJA:
1898, Encyklopedja powszechna z ilustracjami i mapami, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.06.2018