adekwatnie

 • książk.  w sposób dopasowany do czegoś i dokładnie temu odpowiadający
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  słownictwo oceniające

 • sprzeczne:  nieadekwatnie
  • adekwatnie do wieku; do kosztów; do (popełnionego) czynu, do odpowiedzialności; do potrzeb, do wymogów; do okoliczności, do rzeczywistości, do sytuacji, do warunków, do zagrożenia; do nazwy; do poziomu, do rozwoju, do stopnia, do wysokości czegoś
  • działać, odpowiedzieć/odpowiadać, reagować, zachować się/zachowywać się, zareagować; coś brzmi; nazywać, ocenić/oceniać, oddawać, opisać/opisywać, przedstawić/przedstawiać, wyjaśnić/wyjaśniać coś adekwatnie
  • bardzo, mniej, nie zawsze, tak adekwatnie
 • Z naszych informacji wynika, że tramwaj jechał powoli, adekwatnie do warunków panujących w centrum miasta

  źródło: NKJP: GZ: Pieszy pod tramwajem, Trybuna Śląska , 2002-10-18

  Pan Edward dodaje, że ma pretensje do policji, która jego zdaniem zachowała się niezbyt adekwatnie do sytuacji.

  źródło: NKJP: (MST): Specjalistki z urzędu, Gazeta Krakowska, 2005-11-02

  Słowo może mniej lub bardziej adekwatnie wyrażać myśl, która poza nim stoi.

  źródło: NKJP: Józef Tischner: Świat ludzkiej nadziei : wybór szkiców filozoficznych 1966-1975 , 1975

  Pacjent potrafi adekwatnie rozpoznać własne potrzeby, własne pragnienia, własne cele życiowe - dostrzega je i jest ich świadom nawet wtedy, gdy ich nie akceptuje, albo gdy spodziewa się, że mogą być nieakceptowane przez otoczenie.

  źródło: NKJP: Jan Czesław Czabała: Czynniki leczące w psychoterapii, 2006

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy adekwatnie
  stopień wyższy adekwatniej

  Inne uwagi

  Zwykle stopniuje się opisowo

 • bez ograniczeń + adekwatnie +
  (do CZEGO)
CHRONOLOGIZACJA:
1950, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2015