dylogia

 • książk.  dzieło składające się z dwóch łączących się tematycznie lub formalnie utworów, z których każdy stanowi samodzielną całość
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

  • część, tom dylogii
 • Mag kontynuował prezentację nieznanych u nas tekstów Siergieja Łukjanienki. Tym razem polscy czytelnicy mogli zapoznać się z dylogią „Brudnopis”/„Czystopis”.

  źródło: NKJP: Paweł Laudański: Rosyjskojęzyczna fantastyka w Polsce (2008), Esensja, nr 05, 2009-07-02

  Swoistym uzupełnieniem tego góralskiego eposu, jakim jest Na skalnym Podhalu, były dwie powieści, stanowiące dylogię Legenda Tatr: Maryna z Hrubego (1910) i Janosik Nędza Litmanowski (1911).

  źródło: NKJP: Artur Hutnikiewicz: Młoda Polska, 1994

  Właściwą imprezę rozpocznie dylogia dokumentalna na którą składają się dwa obrazy. Pierwszy pt. „Tata Kazika” (70') to film o wybitnym bardzie-balladziście Stanisławie Staszewskim [...] Drugi film, zatytułowany „Staszek” (33'10), jest filmem montażowym, w którym materiały archiwalne i fragmenty polskich filmów fabularnych z lat 50. [..]

  źródło: NKJP: Filmy Zalewskiego, Gazeta Krakowska, 2002-10-21

  Był autorem głośnej dylogii Miasto światłości (1924) i Podróż poślubna pana Hamiltona (1928), tłumaczonej na język rosyjski, angielski, hiszpański, włoski i niemiecki.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dylogia
  dylogie
  D. dylogii
  dylogii
  neut
  dylogij
  char
  C. dylogii
  dylogiom
  B. dylogię
  dylogie
  N. dylogią
  dylogiami
  Ms. dylogii
  dylogiach
  W. dylogio
  dylogie

 • gr. dis 'dwa razy' + gr. logía 'zbieranie, zbiór'

  Jest to raczej termin utworzony na wzór wyrazu trylogia (zob.) niż zapożyczenie łac. dilogia z gr. dilogía 'powtórzenie; dwuznaczność'.

CHRONOLOGIZACJA:
1931, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 26.06.2017