Bq

 • Odczytywany jako odpowiednia forma przypadka leksemu bekerel. Używany zwykle po liczbie. Używany w połączeniach, np.Bq/m3, Bq/l, Bq/kg.

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  wielkość,

 • [...] koncentracja radonu-222 i jego pochodnych w powietrzu zależy od wielu czynników. W normalnych warunkach można ją scharakteryzować liczbowo jako kilka bekereli na metr sześcienny powietrza. Ale w niewietrzonych pomieszczeniach występuje już natężenie w zakresie 10 - 100 Bq/m3, w podziemnych grotach 1 - 10 tysięcy Bq/m3, natomiast w kopalniach uranu źle wietrzonych 1 -10 milionów Bq/m3.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kusch: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy, 1999

  [...] źródłem promieniowania są wody. Szacuje się, że wody morskie mają łączną aktywność rzędu 15 Bq/l, natomiast słodkie wody śródlądowe – jedynie 0,10,2 Bq/l.

  źródło: NKJP: Alicja Krzymowska-Kostrowicka: Geoekologia turystyki i wypoczynku, 1997

  [...] Państwowa Rada Badań naukowych [...] w 1998 roku opublikowała raport na temat ryzyka zdrowotnego związanego z występowaniem radonu w wodzie do picia, w którym rekomendowała 150 Bq/l jako limit zawartości w wodzie z ujęć publicznych na terenie USA.

  źródło: NKJP: Marek Szalast: To jest dobra woda, Gazeta Wrocławska, 2001-05-04

 • Zob. bekerel

Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2015