rajfurstwo

 • przest.  nakłanianie innych osób do uprawiania prostytucji oraz ułatwianie go w celu osiągnięcia zysku
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  seksualność


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa

 • synonimy:  stręczycielstwo
  sutenerstwo
  hiperonimy:  przestępstwo
 • W myśl orzeczenia senatu [...] cechy istotne rajfurstwa polegają „na namawianiu do cudzołóstwa, ofiarowaniu środków i uchylaniu przeszkód do spełniania tegoż”.

  źródło: Internet: lewicowo.pl

  X zajmuje się rajfurstwem i to jest skandal. Autorytet sportowiec, idol młodych z mojego pokolenia. Jakby ktoś nie czuł tematu: umawianie dziewczyn z bogatymi panami, nawet bardzo kulturalnymi, jest naganne moralnie!!!

  źródło: Internet: dziennikpolski24.pl

  We współczesnych ustawodawstwach za rajfurstwo uważano deprawacje nieletnich lub kobiet pełnoletnich za pomocą groźby lub podstępu, wykorzystywanie stosunku zależności.

  źródło: NKJP: Uwagi o obyczajach, Dziennik Polski, 2002-09-14

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. rajfurstwo
  rajfurstwa
  D. rajfurstwa
  rajfurstw
  C. rajfurstwu
  rajfurstwom
  B. rajfurstwo
  rajfurstwa
  N. rajfurstwem
  rajfurstwami
  Ms. rajfurstwie
  rajfurstwach
  W. rajfurstwo
  rajfurstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. raić (wg Brücknera)

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2018