dosięgać się

 • książk.  zbliżać się do siebie nawzajem, dotykając się pewnymi częściami
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  ułożenie względem siebie

 • Ręce na ramionach zamykają się w uścisku. Teraz objęci w jakiś cyrkowych ruchach. Duże zbliżenie, i usta obojga na pól otwarte dosięgają się językami.

  źródło: NKJP: Grażyna Wojcieszko: Żona suflera, Akant, 2007-07

  Wojownicy wymieniali cios za ciosem. Dosięgali się równocześnie morderczo zmęczeni.

  źródło: Internet: dbaw.cba.pl

  Zazwyczaj włókna elastyny dosięgają się nawzajem za pomocą delikatnych rozgałęzień.

  źródło: Internet: pestcontrollowermainland.net

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dosięgam się
  dosięgamy się
  2 os. dosięgasz się
  dosięgacie się
  3 os. dosięga się
  dosięgają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dosięgałem się
  +(e)m się dosięgał
  dosięgałam się
  +(e)m się dosięgała
  dosięgałom się
  +(e)m się dosięgało
  dosięgaliśmy się
  +(e)śmy się dosięgali
  dosięgałyśmy się
  +(e)śmy się dosięgały
  2 os. dosięgałeś się
  +(e)ś się dosięgał
  dosięgałaś się
  +(e)ś się dosięgała
  dosięgałoś się
  +(e)ś się dosięgało
  dosięgaliście się
  +(e)ście się dosięgali
  dosięgałyście się
  +(e)ście się dosięgały
  3 os. dosięgał się
  dosięgała się
  dosięgało się
  dosięgali się
  dosięgały się

  bezosobnik: dosięgano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się dosięgał
  będę się dosięgać
  będę się dosięgała
  będę się dosięgać
  będę się dosięgało
  będę się dosięgać
  będziemy się dosięgali
  będziemy się dosięgać
  będziemy się dosięgały
  będziemy się dosięgać
  2 os. będziesz się dosięgał
  będziesz się dosięgać
  będziesz się dosięgała
  będziesz się dosięgać
  będziesz się dosięgało
  będziesz się dosięgać
  będziecie się dosięgali
  będziecie się dosięgać
  będziecie się dosięgały
  będziecie się dosięgać
  3 os. będzie się dosięgał
  będzie się dosięgać
  będzie się dosięgała
  będzie się dosięgać
  będzie się dosięgało
  będzie się dosięgać
  będą się dosięgali
  będą się dosięgać
  będą się dosięgały
  będą się dosięgać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dosięgajmy się
  2 os. dosięgaj się
  dosięgajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dosięgałbym się
  bym się dosięgał
  dosięgałabym się
  bym się dosięgała
  dosięgałobym się
  bym się dosięgało
  dosięgalibyśmy się
  byśmy się dosięgali
  dosięgałybyśmy się
  byśmy się dosięgały
  2 os. dosięgałbyś się
  byś się dosięgał
  dosięgałabyś się
  byś się dosięgała
  dosięgałobyś się
  byś się dosięgało
  dosięgalibyście się
  byście się dosięgali
  dosięgałybyście się
  byście się dosięgały
  3 os. dosięgałby się
  by się dosięgał
  dosięgałaby się
  by się dosięgała
  dosięgałoby się
  by się dosięgało
  dosięgaliby się
  by się dosięgali
  dosięgałyby się
  by się dosięgały

  bezosobnik: dosięgano by się

  bezokolicznik: dosięgać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dosięgając się

  gerundium: dosięganie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dosięgający się

  odpowiednik aspektowy: dosięgnąć się

 • bez ograniczeń + dosięgać się +
  (CZYM)
 • Zob. sięgać

CHRONOLOGIZACJA:
2007, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2015