leasing

rzadziej lising

 • użytkowanie czegoś przez określony czas i za określoną opłatą, na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą będącym właścicielem tego obiektu
  • rzadziej lising
  • rzadziej lizing
 • [liz-iŋk] lub [liz-ink]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Biznes

  funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw

  • leasing auta, maszyn, pojazdów, samochodów, sprzętu, środków trwałych
  • leasing i dzierżawa, leasing i kredyt, leasing i pożyczka, leasing i sprzedaż
  • forma, zasady; podstawy prawne; przedmiot; rata, spłata; ubezpieczenie; umowa; usługa leasingu
  • oddać coś, wziąć coś w leasing
 • Finansujący zawiera [...] dwie umowy: jedną z leasingobiorcą, a drugą z producentem czy sprzedawcą rzeczy, która ma być oddana w leasing.

  źródło: NKJP: Edyta Duda-Piechaczek: Analiza i planowanie finansowe, 2007

  Umowa leasingu powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

  źródło: NKJP: Kodeks cywilny, Dziennik Ustaw, 1964

  Plany pracowników powołujących do życia spółkę, która zajmie się dzierżawą, są bardzo śmiałe. Kapitał miałby pochodzić z odpraw pracowniczych. Maszyny wzięliby w leasing.

  źródło: NKJP: Chcą utworzyć spółkę, Trybuna Śląska, 2003-10-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. leasing
  leasingi
  D. leasingu
  leasingów
  C. leasingowi
  leasingom
  B. leasing
  leasingi
  N. leasingiem
  leasingami
  Ms. leasingu
  leasingach
  W. leasingu
  leasingi

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • ang. leasing

CHRONOLOGIZACJA:
1985, NKJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017