agrarny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1. ustrój

 • 1.

  książk.  związany z rolnictwem
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • synonimy:  rolniczy
  • charakter, kult, program, ustrój agrarny; cywilizacja, epoka, gospodarka, kultura, polityka, reforma, rewolucja, struktura agrarna; bezrobocie, gospodarstwo, prawo, rozdrobnienie, społeczeństwo agrarne; ruchy, stosunki, zwyczaje agrarne
 • W wyniku uwłaszczenia, a następnie parcelacji na pocz. XX w. ukształtowała się struktura agrarna, w której stopniowo zmniejszała się ilość ziemi pozostającej w posiadaniu dużych właścicieli, a wzrastał udział ziemi chłopskiej.

  źródło: NKJP: Izabella Bukraba-Rylska: Socjologia wsi polskiej, 2008

  Program agrarny zakładał przekazanie wielkich majątków ziemskich państwu.

  źródło: NKJP: Mirosław M. Bujko: Złoty pociąg, 2006

  Rody na Kresach upowszechniały kulturę agrarną, zajmowały się rolnictwem, budownictwem.

  źródło: NKJP: Dom otwarty, Dziennik Polski, 2000-12-06

  Powolniej niż w innych dziedzinach zmieniał się [...] w zaborze pruskim ustrój agrarny. Kruszyła się własność folwarczna.

  źródło: NKJP: Stefan Kieniewicz: Historia Polski 1795-1918, 1968

  [...] w społeczeństwie agrarnym USA w XIX wieku powierzenie majątku w postaci spadku było równoznaczne z wyznaczeniem danemu dziecku roli opiekuna na starość.

  źródło: NKJP: Piotr Szukalski:Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, 2002

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. agrarny
  agrarny
  agrarny
  agrarne
  agrarna
  D. agrarnego
  agrarnego
  agrarnego
  agrarnego
  agrarnej
  C. agrarnemu
  agrarnemu
  agrarnemu
  agrarnemu
  agrarnej
  B. agrarnego
  agrarnego
  agrarny
  agrarne
  agrarną
  N. agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  agrarną
  Ms. agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  agrarnej
  W. agrarny
  agrarny
  agrarny
  agrarne
  agrarna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. agrarni
  agrarni
  agrarne
  agrarne
  D. agrarnych
  agrarnych
  agrarnych
  agrarnych
  C. agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  agrarnym
  B. agrarnych
  agrarnych
  agrarnych
  agrarne
  N. agrarnymi
  agrarnymi
  agrarnymi
  agrarnymi
  Ms. agrarnych
  agrarnych
  agrarnych
  agrarnych
  W. agrarni
  agrarni
  agrarne
  agrarne
 • łac. agrārius 'rolny'