naorać

 • orząc, nanieść ziemię na coś
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Ziemia

  rolnictwo

 • Po zasadzeniu całego rzędu należy naorać glebę w celu zasypania bruzd.

  źródło: Internet: budujesz.info

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naoram
  naorzę
  naoramy
  naorzemy
  2 os. naorasz
  naorzesz
  naoracie
  naorzecie
  3 os. naora
  naorze
  naorają
  naorzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naorałem
  +(e)m naorał
  naorałam
  +(e)m naorała
  naorałom
  +(e)m naorało
  naoraliśmy
  +(e)śmy naorali
  naorałyśmy
  +(e)śmy naorały
  2 os. naorałeś
  +(e)ś naorał
  naorałaś
  +(e)ś naorała
  naorałoś
  +(e)ś naorało
  naoraliście
  +(e)ście naorali
  naorałyście
  +(e)ście naorały
  3 os. naorał
  naorała
  naorało
  naorali
  naorały

  bezosobnik: naorano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. naorajmy
  naorzmy
  naórzmy
  2 os. naoraj
  naorz
  naórz
  naorajcie
  naorzcie
  naórzcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. naorałbym
  bym naorał
  naorałabym
  bym naorała
  naorałobym
  bym naorało
  naoralibyśmy
  byśmy naorali
  naorałybyśmy
  byśmy naorały
  2 os. naorałbyś
  byś naorał
  naorałabyś
  byś naorała
  naorałobyś
  byś naorało
  naoralibyście
  byście naorali
  naorałybyście
  byście naorały
  3 os. naorałby
  by naorał
  naorałaby
  by naorała
  naorałoby
  by naorało
  naoraliby
  by naorali
  naorałyby
  by naorały

  bezosobnik: naorano by

  bezokolicznik: naorać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  naorawszy

  gerundium: naoranie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: naorany

 • bez ograniczeń + naorać +
  CO
 • Zob. orać

CHRONOLOGIZACJA:
1568, SPXVI
Inne znaczenie: 'przygotować ziemię do siewu'
Data ostatniej modyfikacji: 05.02.2018