CHRONOLOGIZACJA:
1827, Rozmaitości, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2019