audialny

 • książk.  odnoszący się do wrażeń dźwiękowych, odbieranych słuchem
 • [au-djalny]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

 • synonimy:  słuchowy
  antonimy:  obrazowy
  wizualny
  • reklamy audialne
 • Obok objętych ochroną dzieł literackich, plastycznych, architektonicznych, muzycznych znalazły się m.in. programy komputerowe oraz utwory wizualne i audialne (np. kasety magnetofonowe i wideo).

  źródło: NKJP: Monika Dzierżyńska: Prawo autora, Gazeta Wyborcza, 1994-01-08

  Mamy tu do czynienia, przy okazji, z niezwykle interesującym zjawiskiem - reklamowania się medium tylko audialnego, jakim bez wątpienia jest radio [...].

  źródło: NKJP: Aleksandra Krawisz: Potęga koloru, Wiedza i Życie, 1998

  Rozbudowana i dominująca w wypowiedzi reklamowej elokwencja charakterystyczna jest zwłaszcza dla reklamy audialnej.

  źródło: NKJP: Ewa Szczęsna: Poetyka reklamy, 2001

  Wszystko to wywołuje skutki antropologiczne, w tym zwłaszcza sprzyja audiowizualnemu doświadczeniu świata, które integruje aspekty audialne oraz wizualne i przekształca naszą percepcję.

  źródło: NKJP: Alina Brodzka, Lidia Burska: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej, 1998

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. audialny
  audialny
  audialny
  audialne
  audialna
  D. audialnego
  audialnego
  audialnego
  audialnego
  audialnej
  C. audialnemu
  audialnemu
  audialnemu
  audialnemu
  audialnej
  B. audialnego
  audialnego
  audialny
  audialne
  audialną
  N. audialnym
  audialnym
  audialnym
  audialnym
  audialną
  Ms. audialnym
  audialnym
  audialnym
  audialnym
  audialnej
  W. audialny
  audialny
  audialny
  audialne
  audialna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. audialni
  audialni
  audialne
  audialne
  D. audialnych
  audialnych
  audialnych
  audialnych
  C. audialnym
  audialnym
  audialnym
  audialnym
  B. audialnych
  audialnych
  audialnych
  audialne
  N. audialnymi
  audialnymi
  audialnymi
  audialnymi
  Ms. audialnych
  audialnych
  audialnych
  audialnych
  W. audialni
  audialni
  audialne
  audialne

 • Rz + audialny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • ang. audial

  Od: audio

CHRONOLOGIZACJA:
1968, Wawrz250
Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2017