definiowalny

 • umożliwiający objaśnienie znaczenia lub określenie zakresu tego, o czym mowa
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

 • antonimy:  niedefiniowalny
  • definiowalne określenie, pojęcie
  • ciężko, trudno definiowalny
 • [...] Przemawiający w imieniu Klubu Parlamentarnego AWS zgłaszał poważne obawy, czy w ogóle gospodarstwo rodzinne jest pojęciem definiowalnym.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 08.07.1999

  Piękno jednakże niejedno ma imię i jest pojęciem bardzo trudno definiowalnym, niejednoznacznym, a nawet względnym.

  źródło: NKJP: Domowy poradnik artystyczny, Dziennik Polski, 2002-05-22

  [...] Dotąd każda poważna agresja wiązała się z próbą opanowania terytorium albo uzyskania konkretnych, wymiernych korzyści dla agresora [...]. Trudno definiowalny jest cel tych terrorystycznych ataków.

  źródło: NKJP: Marek Ostrowski: Wojna o pokój, Polityka, 2006-09-23

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. definiowalny
  definiowalny
  definiowalny
  definiowalne
  definiowalna
  D. definiowalnego
  definiowalnego
  definiowalnego
  definiowalnego
  definiowalnej
  C. definiowalnemu
  definiowalnemu
  definiowalnemu
  definiowalnemu
  definiowalnej
  B. definiowalnego
  definiowalnego
  definiowalny
  definiowalne
  definiowalną
  N. definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalną
  Ms. definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnej
  W. definiowalny
  definiowalny
  definiowalny
  definiowalne
  definiowalna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. definiowalni
  definiowalni
  definiowalne
  definiowalne
  D. definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalnych
  C. definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  definiowalnym
  B. definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalne
  N. definiowalnymi
  definiowalnymi
  definiowalnymi
  definiowalnymi
  Ms. definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalnych
  definiowalnych
  W. definiowalni
  definiowalni
  definiowalne
  definiowalne

 • Zob. definiować

CHRONOLOGIZACJA:
1935, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2016