almanach

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. poetów

 • 2.

  lit.  antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych autorów
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  literatura

 • hiperonimy:  antologia
  • nowy, okolicznościowy, pokonkursowy, polskojęzyczny; podziemny almanach; almanach literacki, poetycki; pokonkursowy
  • almanach poezji, wierszy; młodych, poetów
  • utwory, wiersze... ukazały się, znalazły się w almanachu
  • promocja almanachu
  • debiutować; drukowany w almanachu
  • kupić, promować, wydać almanach
 • Pokłosie konkursu znajdzie się w almanachu pokonkursowym. Oprócz utworów laureatów trzech głównych nagród, opublikowanych w nim zostanie kilkadziesiąt innych wartościowych wierszy nadesłanych na konkurs [...]

  źródło: NKJP: O Wawrzyn Sądecczyzny, Zeszyty Poetyckie, 2010-10-23

  Krystian Gałuszka publikuje swe wiersze w regionalnych almanachach literackich.

  źródło: NKJP: Adrian Hajduk, Moje miasto Er, Dziennik Zachodni, 2002-03-18

  Ukazał się bardzo pięknie wydany, z rycinami sandomierskiej Starówki, [...], almanach młodych poetów należących do Studenckiego Klubu Literacko-Teatralnego, działającego przy Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu.

  źródło: NKJP: (mos): Sandomierskie „Poszukiwania”, Sztafeta, 7/2003

  Swoje utwory publikowała w wielu pismach polskich i litewskich, ogłaszała je również na łamach polskiej prasy, także w almanachach poezji.

  źródło: NKJP: Znad Niemna nad Wisłok, Dziennik Polski, 2008-07-08

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. almanach
  almanachy
  D. almanachu
  almanachów
  C. almanachowi
  almanachom
  B. almanach
  almanachy
  N. almanachem
  almanachami
  Ms. almanachu
  almanachach
  W. almanachu
  almanachy
 • bez ograniczeń + almanach +
  (KOGO/CZEGO)
 • łac. śred. 'kalendarz astronomiczny i astrologiczny'