drzewoznawstwo

 • nauka o drzewach i krzewach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  działalność naukowa


  CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  drzewa i krzewy

 • synonimy:  dendrologia
  hiperonimy:  botanika
 • Od 1927 był asystentem w Katedrze Botaniki Leśnej tej uczelni. Opublikował w tym okresie kilkanaście prac z drzewoznawstwa i geografii lasów.

  źródło: NKJP: Internet

  Powrócił już wówczas do pracy w dziale ogrodniczym Wydziału Zieleni, a jednocześnie uczył w średniej szkole ogrodniczej: ogrodnictwa ozdobnego, kwiaciarstwa, drzewoznawstwa i rysunku technicznego.

  źródło: NKJP: Internet

  Żywopłoty stały się popularne w XVIII w. we Francji, gdy zaczęto sadzić parki i zainteresowano się drzewoznawstwem.

  źródło: Internet: pl.pl.allconstructions.com

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. drzewoznawstwo
  drzewoznawstwa
  D. drzewoznawstwa
  drzewoznawstw
  C. drzewoznawstwu
  drzewoznawstwom
  B. drzewoznawstwo
  drzewoznawstwa
  N. drzewoznawstwem
  drzewoznawstwami
  Ms. drzewoznawstwie
  drzewoznawstwach
  W. drzewoznawstwo
  drzewoznawstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. drzewo i znać

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015