drzewkowaty

 • przypominający kształtem drzewko - małe drzewo
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  kształty i figury

 • hiperonimy:  rozgałęziony
 • Macica drzewkowata: składa się z głównego pnia i odchodzących od niego po każdej stronie licznych, długich odgałęzień, z wtórnymi wyrostkami.

  źródło: NKJP: Teresa Pojmańska, Danuta Cielecka: Tasiemce (Cestoda) związane ze środowiskiem wodnym, 2001

  Zakończenia czuciowe mają postać ciałek blaszkowatych oraz drzewkowatych rozgałęzień występujących w obrębie brodawek i listewek rogotwórczych.

  źródło: NKJP: Jan Zarzycki, Jan Kuryszko: Anatomia mikroskopowa zwierząt domowych i człowieka, 1995

  Neuron składa się z bańkowatego ciała komórkowego z jądrem (perikarion) oraz odchodzących od ciała licznych wypustek. Wypustki te tworzą drzewkowate rozgałęzienia zwane dendrytami.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. drzewkowaty
  drzewkowaty
  drzewkowaty
  drzewkowate
  drzewkowata
  D. drzewkowatego
  drzewkowatego
  drzewkowatego
  drzewkowatego
  drzewkowatej
  C. drzewkowatemu
  drzewkowatemu
  drzewkowatemu
  drzewkowatemu
  drzewkowatej
  B. drzewkowatego
  drzewkowatego
  drzewkowaty
  drzewkowate
  drzewkowatą
  N. drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatą
  Ms. drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatej
  W. drzewkowaty
  drzewkowaty
  drzewkowaty
  drzewkowate
  drzewkowata
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. drzewkowaci
  drzewkowaci
  drzewkowate
  drzewkowate
  D. drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowatych
  C. drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  drzewkowatym
  B. drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowate
  N. drzewkowatymi
  drzewkowatymi
  drzewkowatymi
  drzewkowatymi
  Ms. drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowatych
  drzewkowatych
  W. drzewkowaci
  drzewkowaci
  drzewkowate
  drzewkowate

 • Zob. drzewo

CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2015