anglofil

 • książk.  osoba mająca zamiłowanie do wszystkiego, co wiąże się z Anglią, znająca się na jej kulturze i obyczajach oraz sympatyzująca z Anglikami
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • antonimy:  anglofob
  hiperonimy:  ksenofil
 • Anglofil od samego początku, znakomicie obeznany z kulturą angielską, podziwiał Anglię jako kraj imperialny o wielkich tradycjach państwowych.

  źródło: NKJP: Marcin Król: Nędza nacjonalizmu, Polityka, 2002-06-15

  Nie, nie miał nic przeciwko angielskiemu stylowi życia: przeciwnie, całe życie był programowym anglofilem.

  źródło: NKJP: Stanisław Barańczak: Poezja i duch uogólnienia, 1996

  Mistrz urodził się w Kalkucie w 1872 roku w rodzinie hinduskich anglofilów. Całą naukę przez czternaście lat odbywał samotnie w Anglii.

  źródło: NKJP: Max Cegielski: Masala, 2002

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. anglofil
  anglofile
  ndepr
  anglofile
  depr
  D. anglofila
  anglofilów
  rzadziej anglofili
  C. anglofilowi
  anglofilom
  B. anglofila
  anglofilów
  rzadziej anglofili
  N. anglofilem
  anglofilami
  Ms. anglofilu
  anglofilach
  W. anglofilu
  anglofile
  ndepr
  anglofile
  depr

 • internac.

  ang. Anglophile

  fr. anglophile

  niem. anglophile

CHRONOLOGIZACJA:
1950, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015