angloman

 • książk.  osoba mająca przesadne zamiłowanie do wszystkiego, co wiąże się z Anglią, znająca się na jej kulturze i obyczajach oraz sympatyzująca z Anglikami
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • hiperonimy:  anglofil
 • Ministrem spraw zagranicznych został Tereszczenko, właściciel olbrzymich dóbr i cukrowni na Ukrainie, [...] wielki angloman.

  źródło: NKJP: Mieczysław Jałowiecki: Na skraju imperium, 2005

  Krakówek mówi o Sławomirze Grotomirskim, że jest erudytą i tak wielkim anglomanem, że po angielsku rozmawia nawet z własnym psem.

  źródło: NKJP: Hustler kontra Hustler, Dziennik Polski, 1999-12-22

  Snobizm na zagranicę posiada w Polsce długą i bogatą tradycję, od średniowiecza [...] poprzez „kawalerów modnych” i „fircyków” wieku XVIII, anglomanów w typie Hrabiego [...] z „Pana Tadeusza” [...].

  źródło: Andrzej Odnowa: Fredro w walce z cudzoziemszczyzną, Teatr, 1953 (e-teatr.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. angloman
  anglomani
  ndepr
  anglomany
  depr
  D. anglomana
  anglomanów
  C. anglomanowi
  anglomanom
  B. anglomana
  anglomanów
  N. anglomanem
  anglomanami
  Ms. anglomanie
  anglomanach
  W. anglomanie
  anglomani
  ndepr
  anglomany
  depr
 • Zob. anglomania

CHRONOLOGIZACJA:
1881, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2016