aplikant

 • praw.  osoba, która ukończyła studia studia prawnicze i przygotowuje się do wykonywania wybranego zawodu prawniczego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  sąd


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  pozaszkolne formy nauczania

 • hiperonimy:  praktykant
  prawnik
  • aplikant adwokacki, ekspercki, kuratorski, notarialny, radcowski, referendarski, sądowy
  • aplikanci i asesorzy; rzecznicy patentowi i aplikanci
  • stanowisko aplikanta; lista aplikantów
  • mianowanie, szkolenie aplikanta
 • Przez kilka miesięcy byłem aplikantem sądowym i raz czy dwa obrońcą z urzędu w sądzie w Grodzisku Mazowieckim.

  źródło: NKJP: Katarzyna Bielas, Jacek Szczerba: 85 lat dookoła kina, Gazeta Wyborcza, 1994-11-26

  Zarabiał na życie jako aplikant adwokacki, pracownik poradni adwokackiej, potem Komisji Planowania, wreszcie prawnik dużych zakładów chemicznych.

  źródło: NKJP: Internet

  Patronem aplikanta może być tylko ten adwokat, który posiada wysokie kwalifikacje, a zarazem prezentuje wysoki poziom etyczny.

  źródło: NKJP: Andrzej Goszczyński: Odrabianie pańszczyzny, Polityka, 2004

  Leon Chajn ukończył wydział prawa Uniwersytetu Warszawskiego, został aplikantem adwokackim i prezesem lewicowego Zrzeszenia Związków Aplikantów Sądowych i Adwokackich w Warszawie.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  Od wczoraj w tarnowskim sądzie trwa Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. W ramach akcji udzielane są bezpłatne porady prawne. Aplikanci sądowi czekają na zainteresowanych do 1 marca w godzinach pracy placówki.

  źródło: NKJP: (AB): Bezpłatne porady dla ofiar, Gazeta Krakowska, 2006-02-23

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. aplikant
  aplikanci
  ndepr
  aplikanty
  depr
  D. aplikanta
  aplikantów
  C. aplikantowi
  aplikantom
  B. aplikanta
  aplikantów
  N. aplikantem
  aplikantami
  Ms. aplikancie
  aplikantach
  W. aplikancie
  aplikanci
  ndepr
  aplikanty
  depr
 • bez ograniczeń + aplikant +
  (JAKI)
 • niem. Applikant 'kandydat, wnioskodawca'

  z łac. applicans 'starający się, przykładający się'

CHRONOLOGIZACJA:
1807, SL
Data ostatniej modyfikacji: 13.01.2016