wytępiać się

 • pozbawiać życia siebie nawzajem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Wojsko i wojna

  czynności, przedmioty, miejsca związane z wojskiem i wojną


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  śmierć

 • Wytępiali się więc nawzajem przed kilkaset lat.

  źródło: Internet: maggot1777.blog.onet.pl

  Jeżeli narody w Austrii nie wytępiają się wzajem, to tylko dlatego, że w tej swojej wspólnej związkowej całości są równouprawnione i zostają pod rządem, który jest narodowościowo nijaki [...].

  źródło: Internet: polskietradycje.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wytępiam się
  wytępiamy się
  2 os. wytępiasz się
  wytępiacie się
  3 os. wytępia się
  wytępiają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wytępiałem się
  +(e)m się wytępiał
  wytępiałam się
  +(e)m się wytępiała
  wytępiałom się
  +(e)m się wytępiało
  wytępialiśmy się
  +(e)śmy się wytępiali
  wytępiałyśmy się
  +(e)śmy się wytępiały
  2 os. wytępiałeś się
  +(e)ś się wytępiał
  wytępiałaś się
  +(e)ś się wytępiała
  wytępiałoś się
  +(e)ś się wytępiało
  wytępialiście się
  +(e)ście się wytępiali
  wytępiałyście się
  +(e)ście się wytępiały
  3 os. wytępiał się
  wytępiała się
  wytępiało się
  wytępiali się
  wytępiały się

  bezosobnik: wytępiano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się wytępiał
  będę się wytępiać
  będę się wytępiała
  będę się wytępiać
  będę się wytępiało
  będę się wytępiać
  będziemy się wytępiali
  będziemy się wytępiać
  będziemy się wytępiały
  będziemy się wytępiać
  2 os. będziesz się wytępiał
  będziesz się wytępiać
  będziesz się wytępiała
  będziesz się wytępiać
  będziesz się wytępiało
  będziesz się wytępiać
  będziecie się wytępiali
  będziecie się wytępiać
  będziecie się wytępiały
  będziecie się wytępiać
  3 os. będzie się wytępiał
  będzie się wytępiać
  będzie się wytępiała
  będzie się wytępiać
  będzie się wytępiało
  będzie się wytępiać
  będą się wytępiali
  będą się wytępiać
  będą się wytępiały
  będą się wytępiać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wytępiajmy się
  2 os. wytępiaj się
  wytępiajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wytępiałbym się
  bym się wytępiał
  wytępiałabym się
  bym się wytępiała
  wytępiałobym się
  bym się wytępiało
  wytępialibyśmy się
  byśmy się wytępiali
  wytępiałybyśmy się
  byśmy się wytępiały
  2 os. wytępiałbyś się
  byś się wytępiał
  wytępiałabyś się
  byś się wytępiała
  wytępiałobyś się
  byś się wytępiało
  wytępialibyście się
  byście się wytępiali
  wytępiałybyście się
  byście się wytępiały
  3 os. wytępiałby się
  by się wytępiał
  wytępiałaby się
  by się wytępiała
  wytępiałoby się
  by się wytępiało
  wytępialiby się
  by się wytępiali
  wytępiałyby się
  by się wytępiały

  bezosobnik: wytępiano by się

  bezokolicznik: wytępiać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: wytępiając się

  gerundium: wytępianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: wytępiający się

  odpowiednik aspektowy: wytępić się

 • Rzpl + wytępiać się + bez ograniczeń
 • Zob. tępić

CHRONOLOGIZACJA:
1861, SJPWil
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016