arbitralizm

 • książk.  sposób działania polegający na tym, że narzuca się coś innym na podstawie swobodnej decyzji, a nie jasnych zasad i przekonujących argumentów
 • Ms. lp wymawiany: [arbitraliźmie] lub [arbitralizmie].

 • [arbitralizm] lub [arbitralism]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • Dowodem arbitralizmu jest sprzeczność między przekonaniem sędziów o niemożności wartościowania życia ludzkiego w jego różnych okresach a dopuszczalnością zróżnicowanej intensywności jego ochrony.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 17.12.1997 r.

  Niewiele wspólnego z wolnością ma arbitralizm w definiowaniu polskich interesów i narzucanie jednomyślności.

  źródło: Marek Domagalski: Potrzebne są raczej punktowe zmiany, Rzeczpospolita, 2015-05-08 (rp.pl)

  [...] występował przeciwko łączeniu konwencjonalizmu w nauce z arbitralizmem i subiektywizmem.

  źródło: Zbigniew Drozdowicz: O racjonalności w filozofii nowożytnej: wykłady, 2008 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. arbitralizm
  arbitralizmy
  D. arbitralizmu
  arbitralizmów
  C. arbitralizmowi
  arbitralizmom
  B. arbitralizm
  arbitralizmy
  N. arbitralizmem
  arbitralizmami
  Ms. arbitralizmie
  arbitralizmach
  W. arbitralizmie
  arbitralizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob.  arbitralny 

CHRONOLOGIZACJA:
1988, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 03.11.2016