CHRONOLOGIZACJA:
1985, Kultura, Wydania 9-12, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2017