umowa przyrzeczona

 • praw.  umowa zawierana przed podpisaniem umowy końcowej, zawierająca jej główne założenia i mająca charakter gwarancji, że obie strony nie będą unikać podjęcia zobowiązania w przyszłości
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

  • termin umowy przyrzeczonej
  • podpisać, zawrzeć umowę przyrzeczoną
 • Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona miała być zawarta. Jeżeli sąd lub państwowa komisja arbitrażowa oddali żądanie zawarcia umowy przyrzeczonej, roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym orzeczenie stało się prawomocne.

  źródło: NKJP: Kodeks Cywilny Sejmu RP, USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. z poprawkami, Dziennik Ustaw, 1995

  Po pierwsze, oznaczenie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej pozwala odróżnić umowę przedwstępną od umowy właściwej.
  Po drugie, umowa przedwstępna jest dla stron fundamentem przyszłej umowy właściwej i strony powinny mieć świadomość, kiedy taka umowa powinna zostać zawarta.

  źródło: NKJP: Andrzej Chróścicki: Nowe zasady zawierania umów, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2003-06-03

  Już w listopadzie ub. roku podczas spotkania w UW w Krakowie starosta zadeklarował jednak, że w najbliższym czasie podpisze z gminą umowę przyrzeczoną, a następnie umowę przedwstępną, na mocy której własność terenu zostanie na nią przeniesiona.

  źródło: NKJP: Rozmowy o własności, Dziennik Polski, 2001-03-15

  W umowie [...]znalazł się zapis mówiący o tym, że do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpi: uzyskanie przez [...] decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania działki [...].

  źródło: NKJP: Robert Radczak: Prokurator w agencji, Gazeta Wrocławska, 2003-05-16

 • typ frazy: fraza rzeczownikowa

  ż, odmienny: umowa, przyrzeczona

Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2015