erudycyjność

 • książk.  cecha czegoś, co jest świadectwem erudycji
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • Erudycyjność pracy podnosi jej walor poznawczy.

  źródło: Internet: Andrzej Pietrzak: Opcja na rzecz ubogich znakiem wiarygodności Kościoła, 2002

  Twórczość ta, ilościowo pokaźna i gatunkowo różnorodna, liryka, dramaty, opowiadania, przekłady, o szerokim zasięgu tematycznym i nacechowana swoistym znamieniem erudycyjności, żywiła się bardziej niż życiem wiedzą, książkami, podnietami umysłowymi.

  źródło: NKJP: Artur Hutnikiewicz: Młoda Polska, 1994

  Czasem dobrze zacytować klasyka – podnosi się wtedy znacznie poziom erudycyjności wypowiedzi.

  źródło: Internet: lubielatacdotcom.wordpress.com

  Niestety ma to również złe skutki, ponieważ eseizowana, dyskursywna proza utożsamiana jest coraz powszechniej z intelektualizmem, nowoczesnością, erudycyjnością i głębią, natomiast powieść coraz częściej jawi się jako uniwersum fikcji i naiwności, anachronizmu i głupkowatej poczciwości.

  źródło: NKJP: Stanisław Bereś: Apocalypsis według St. Lema, Gazeta Wyborcza, 1996-01-17

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. erudycyjność
  erudycyjności
  D. erudycyjności
  erudycyjności
  C. erudycyjności
  erudycyjnościom
  B. erudycyjność
  erudycyjności
  N. erudycyjnością
  erudycyjnościami
  Ms. erudycyjności
  erudycyjnościach
  W. erudycyjności
  erudycyjności

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob.  erudycja 

CHRONOLOGIZACJA:
1855, Mowy Stanisława Orzechowskiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2017