Ekloga

 • w starożytności justyniański zbiór prawa rzymskiego opisany w języku greckim
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  świat dawnych epok i wydarzenia historyczne

 • Prawo bizantyńskie (Ekloga, Kodeks Agrarny, Procheiron, Nomokanon i in.) dostosowywało prawa Justyniana do swoich potrzeb.

  źródło: NKJP: Waldemar Ceran: Historia i bibliografia rozumowania bizantynologii polskiej (1800-1998), 1999

  Napisano wtedy dwa objętościowo i jakościowo przewyższające Eklogę podręczniki: Eisagoge i Prochiron.

  źródło: NKJP: Wojciech Dajczak; Tomasz Giaro; Franciszek Longchamps de Berier: Prawo rzymskie U podstaw prawa prywatnego, 2009

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. Ekloga
  Eklogi
  D. Eklogi
  Eklog
  C. Eklodze
  Eklogom
  B. Eklogę
  Eklogi
  N. Eklogą
  Eklogami
  Ms. Eklodze
  Eklogach
  W. Eklogo
  Eklogi

  Inne uwagi

  Zwykle lp

CHRONOLOGIZACJA:
1889, Rozprawy, t. 24, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 05.03.2019