internalizować

 • psych.  przyjmować poglądy, wartości i zasady obowiązujące w jakiejś grupie społecznej lub cechujące jakiegoś człowieka, uznając je za własne
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • synonimy:  interioryzować
 • Każda osoba internalizuje przekonania i oczekiwania społeczne dotyczące tego, co jest, a co nie jest w porządku [...].

  źródło: NKJP: Roger Vogler, Wayne Bartz: Nastolatki i alkohol: Kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie”, 1999

  Częsty błąd polega na wmuszaniu zasad, kiedy właśnie chodzi o to, by dziecko samo internalizowało zasady.

  źródło: NKJP: Internet

  Przyswajając sobie umiejętność reagowania na zachowania rodziców, dziecko [...] uczy się postępować według norm społecznych, a tym samym zaczyna je internalizować [...].

  źródło: NKJP: Irena Holboj: Środowisko rodzinne a wychowanie ekologiczne, Wychowawca, nr 113, 2002-05

  Internalizowane przez dziecko formy i sposoby komunikowania się nie mają charakteru statycznego, lecz podlegają zmianom rozwojowym, tak jak zmienia się jednostka w kolejnych etapach swojego życia.

  źródło: NKJP: Teresa Rostowska: Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie: analiza psychologiczna, 2001

  Sykes wiąże jednak z radykalnymi koncepcjami nowe, ważne perspektywy badawcze, które mogą w przyszłości pozwolić lepiej niż dotychczas odpowiedzieć na pytania: jak internalizowane są normatywne treści prawa karnego w różnych grupach społecznych i w jaki sposób przestrzeganie norm wiąże się z ludzkim zachowaniem?

  źródło: NKJP: Lech Falandysz: W kręgu kryminologii radykalnej, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. internalizuję
  internalizujemy
  2 os. internalizujesz
  internalizujecie
  3 os. internalizuje
  internalizują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. internalizowałem
  +(e)m internalizował
  internalizowałam
  +(e)m internalizowała
  internalizowałom
  +(e)m internalizowało
  internalizowaliśmy
  +(e)śmy internalizowali
  internalizowałyśmy
  +(e)śmy internalizowały
  2 os. internalizowałeś
  +(e)ś internalizował
  internalizowałaś
  +(e)ś internalizowała
  internalizowałoś
  +(e)ś internalizowało
  internalizowaliście
  +(e)ście internalizowali
  internalizowałyście
  +(e)ście internalizowały
  3 os. internalizował
  internalizowała
  internalizowało
  internalizowali
  internalizowały

  bezosobnik: internalizowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę internalizował
  będę internalizować
  będę internalizowała
  będę internalizować
  będę internalizowało
  będę internalizować
  będziemy internalizowali
  będziemy internalizować
  będziemy internalizowały
  będziemy internalizować
  2 os. będziesz internalizował
  będziesz internalizować
  będziesz internalizowała
  będziesz internalizować
  będziesz internalizowało
  będziesz internalizować
  będziecie internalizowali
  będziecie internalizować
  będziecie internalizowały
  będziecie internalizować
  3 os. będzie internalizował
  będzie internalizować
  będzie internalizowała
  będzie internalizować
  będzie internalizowało
  będzie internalizować
  będą internalizowali
  będą internalizować
  będą internalizowały
  będą internalizować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. internalizujmy
  2 os. internalizuj
  internalizujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. internalizowałbym
  bym internalizował
  internalizowałabym
  bym internalizowała
  internalizowałobym
  bym internalizowało
  internalizowalibyśmy
  byśmy internalizowali
  internalizowałybyśmy
  byśmy internalizowały
  2 os. internalizowałbyś
  byś internalizował
  internalizowałabyś
  byś internalizowała
  internalizowałobyś
  byś internalizowało
  internalizowalibyście
  byście internalizowali
  internalizowałybyście
  byście internalizowały
  3 os. internalizowałby
  by internalizował
  internalizowałaby
  by internalizowała
  internalizowałoby
  by internalizowało
  internalizowaliby
  by internalizowali
  internalizowałyby
  by internalizowały

  bezosobnik: internalizowano by

  bezokolicznik: internalizować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: internalizując

  gerundium: internalizowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: internalizujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: internalizowany

  odpowiednik aspektowy: zinternalizować

 • bez ograniczeń + internalizować +
  CO
 • ang. internalize

CHRONOLOGIZACJA:
1979, Kultura i społeczeństwo, Tom 23, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2017