egotyzm

 • psych.  przesadne zajmowanie się sobą, swoimi przeżyciami i nieustanne kierowanie uwagi innych ludzi na siebie
 • Ms. lp wymawiany: [egotyźmie] lub [egotyzmie].

 • [egotyzm] lub [egotysm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • ludzki; skrajny egotyzm
  • egotyzm artysty
  • egotyzm i egocentryzm, egotyzm i egoizm, egotyzm i narcyzm
  • skłonność do egotyzmu
  • przezwyciężyć egotyzm
  • uwolnić się od egotyzmu
 • Irma, nie mogąc wiedzieć, jakie myśli przebiegają przez głowę matki, odczytała ten uśmiech całkiem inaczej: z nieświadomym egotyzmem właściwym młodości wszystko zawsze brała do siebie.

  źródło: NKJP: Marta Tomaszewska: Jeżeli ze mną pojedziesz, 1993

  Przesłanie mojej książki skierowane jest też do mężczyzn, żebyśmy się opamiętali w swoim egotyzmie i złudnym poczuciu szczególnej roli i pozycji. Podtrzymywanie tej iluzji uniemożliwia prawdziwe emocjonalne i duchowe dojrzewanie.

  źródło: NKJP: Katarzyna Bielas: Z Wojciechem Eichelbergerem rozmawia Katarzyna Bielas, Gazeta Wyborcza, 1996-12-06

  [...] największym cudem jest przemiana własnego serca. Ma ona miejsce, kiedy potrafimy przekroczyć własny egotyzm, uwolnić się od owej umiejętności ingerowania w cudze życie dla własnych utylitarnych celów i zaspokajania podstawowych instynktów – posiadania i znaczenia.

  źródło: NKJP: Tomasz Ks. Słomiński, Jan M. Bereza OSB Lucyna Konrad, Danuta Chodera: Życie duchowe, Gazeta Poznańska, 2002-11-02

  Dziennik dla Czapskiego nie jest lusterkiem, nie służy narcystycznym skłonnościom. Nie może być traktowany w żadnym wypadku jako narzędzie egotyzmu. To zapis ciężkiej i wyczerpującej pracy. Nazywa go czasem Czapski sposobem kontrolowania samego siebie.

  źródło: NKJP: Maria222 Janion: Wybór z intymnego dziennika Józefa Czapskiego, Gazeta Wyborcza, 1993-10-20

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. egotyzm
  egotyzmy
  D. egotyzmu
  egotyzmów
  C. egotyzmowi
  egotyzmom
  B. egotyzm
  egotyzmy
  N. egotyzmem
  egotyzmami
  Ms. egotyzmie
  egotyzmach
  W. egotyzmie
  egotyzmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. egotism

  fr. égotisme

  niem. Egotimus

  z łac. ego 'ja'

CHRONOLOGIZACJA:
1846, Przyjaciel ludu, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2018