czasownikowy

 • związany z czasownikiem (wyrazem)
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  słowny
  werbalny
  • zwrot czasownikowy; forma czasownikowa
 • O nietypowym miejscu akcentu pamiętają [...] starsi w czasownikowych formach czasu przeszłego i trybu warunkowego [...].

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Jak mówimy, Gazeta Wyborcza, 1998-02-06

  [...] warto posługiwać się raczej formami i zwrotami czasownikowymi niż rzeczownikowymi, gdyż są to wyrażenia bardziej dynamiczne, które mocniej podkreślają aspekt działania i skuteczniej mobilizują do podjęcia konkretnych zadań.

  źródło: NKJP: Marek Dziewiecki: Komunikacja wychowawcza, Wychowawca, 2004-06

  Narrator jest mężczyzną: nie może być inaczej, przesądzają o tym formy gramatyczne, zwłaszcza czasownikowe [...].

  źródło: NKJP: Magdalena Tulli: Tryby, 2003

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. czasownikowy
  czasownikowy
  czasownikowy
  czasownikowe
  czasownikowa
  D. czasownikowego
  czasownikowego
  czasownikowego
  czasownikowego
  czasownikowej
  C. czasownikowemu
  czasownikowemu
  czasownikowemu
  czasownikowemu
  czasownikowej
  B. czasownikowego
  czasownikowego
  czasownikowy
  czasownikowe
  czasownikową
  N. czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikową
  Ms. czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowej
  W. czasownikowy
  czasownikowy
  czasownikowy
  czasownikowe
  czasownikowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. czasownikowi
  czasownikowi
  czasownikowe
  czasownikowe
  D. czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowych
  C. czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  czasownikowym
  B. czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowe
  N. czasownikowymi
  czasownikowymi
  czasownikowymi
  czasownikowymi
  Ms. czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowych
  czasownikowych
  W. czasownikowi
  czasownikowi
  czasownikowe
  czasownikowe
 • Zob. czas I

CHRONOLOGIZACJA:
1859, Gazeta Lwowska, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2021