odśpiewać

 • śpiewając, wykonać utwór muzyczny lub jego część od początku do końca
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność artystyczna człowieka

  muzyka

  • chór odśpiewał; publiczność odśpiewała; goście, zebrani, zgromadzeni; kibice, uczniowie, wierni odśpiewali;  ileś  osób odśpiewało
  • odśpiewać arię, hymn, kolędę, litanię, pieśń, piosenkę, przebój, psalm, utwór; Gaudeamus, Marsyliankę, Rotę, Sto lat...
  • odśpiewać chóralnie, razem, wspólnie; na stojąco; na koniec, na zakończenie; ku czci kogoś/czegoś
  • kończyć się, rozpocząć odśpiewaniem  czegoś 
 • Rzesza fanów przywitała owacjami polskich piłkarzy i chóralnie odśpiewała hymn.

  źródło: NKJP: Michał Karpiński: Koncert Tenorio, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-06-10

  Po wystąpieniu Jana Pawła II parlamentarzyści na stojąco odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

  źródło: NKJP: Katarzyna Kaczorowska: Jan Paweł II w Warszawie. Dla wspólnego dobra, gazeta Wrocławska, 1999

  [...] aktorzy scen stołecznych, chcąc dać wyraz solidarności ze strajkującym i przelewającym krew proletariatem, zgromadzili się na balkonie jednego z teatrów i chóralnie odśpiewali Marsyliankę dla zgromadzonej pod balkonem publiczności.

  źródło: NKJP: Teodor Krzysztof Toeplitz: Mój wybór: rzeczy mniejsze, 1998

  Odśpiewaniem Gaudeamaus rozpoczął się nowy rok akademicki w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki.

  źródło: NKJP: (mad): Student umie i zdaje, Gazeta Krakowska, 2002-10-13

  Ledwo mogła odśpiewać pierwszą zwrotkę piosenki “Rodzinny dom”, którą swój występ zaczynał zespół “Waliszowianie”.

  źródło: NKJP: Alicja Giedroyć: Wykorzenieni, zakorzenieni, Gazeta Wrocławska, 2003-09-26

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odśpiewam
  odśpiewamy
  2 os. odśpiewasz
  odśpiewacie
  3 os. odśpiewa
  odśpiewają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odśpiewałem
  +(e)m odśpiewał
  odśpiewałam
  +(e)m odśpiewała
  odśpiewałom
  +(e)m odśpiewało
  odśpiewaliśmy
  +(e)śmy odśpiewali
  odśpiewałyśmy
  +(e)śmy odśpiewały
  2 os. odśpiewałeś
  +(e)ś odśpiewał
  odśpiewałaś
  +(e)ś odśpiewała
  odśpiewałoś
  +(e)ś odśpiewało
  odśpiewaliście
  +(e)ście odśpiewali
  odśpiewałyście
  +(e)ście odśpiewały
  3 os. odśpiewał
  odśpiewała
  odśpiewało
  odśpiewali
  odśpiewały

  bezosobnik: odśpiewano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odśpiewajmy
  2 os. odśpiewaj
  odśpiewajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odśpiewałbym
  bym odśpiewał
  odśpiewałabym
  bym odśpiewała
  odśpiewałobym
  bym odśpiewało
  odśpiewalibyśmy
  byśmy odśpiewali
  odśpiewałybyśmy
  byśmy odśpiewały
  2 os. odśpiewałbyś
  byś odśpiewał
  odśpiewałabyś
  byś odśpiewała
  odśpiewałobyś
  byś odśpiewało
  odśpiewalibyście
  byście odśpiewali
  odśpiewałybyście
  byście odśpiewały
  3 os. odśpiewałby
  by odśpiewał
  odśpiewałaby
  by odśpiewała
  odśpiewałoby
  by odśpiewało
  odśpiewaliby
  by odśpiewali
  odśpiewałyby
  by odśpiewały

  bezosobnik: odśpiewano by

  bezokolicznik: odśpiewać

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: odśpiewawszy

  gerundium: odśpiewanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odśpiewany

  odpowiednik aspektowy: odśpiewywać

 • bez ograniczeń + odśpiewać +
  CO
 • Zob.  śpiewać 

CHRONOLOGIZACJA:
1543, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2017