magnificencja

 • osoba nosząca tytuł honorowy rektora uczelni, oznaczający jej wyjątkową godność
 • Używane zwykle z zaimkiem i ze względów grzecznościowych, podobnie jak zaimek, pisane wielką literą, np. Jego Magnificencja, Jej Magnificencja i zapisywane w skrócie JM.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Edukacja i oświata

  studia

 • Jego Magnificencja [...] życzył studentom wytrwałości i sukcesów oraz zalecał rozwagę w „świecie nowych doświadczeń”.

  źródło: NKJP: Rok otwarty, Nowiny Raciborskie , 2003-10-15

  Podobno [...] jest już gotowa potencjalna obsada naukowo-dydaktyczna i administracyjna przyszłej uczelni z Jej Magnificencją Panią Rektor i dziekanami poszczególnych wydziałów!

  źródło: NKJP: Andrzej Winogradzki: Kiedy uczelnia?, Gazeta Krakowska, 2002-12-14

  Protektorat nad Balem Seledynowym objął Jego Magnificencja Rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu [...].

  źródło: NKJP: Magdalena Cieślik: Miejskie sprawy, Gazeta Poznańska, 2002-02-05

  Pamiętając o tej znakomitej rocznicy, pozwoliłem sobie zaprosić do Izby Poselskiej w dniu dzisiejszym Ich Magnificencje panów rektorów wszystkich naszych uniwersytetów [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 14.10.1993

  To magnificencja rektor Uniwersytetu Śląskiego [...] wymienił moje nazwisko.

  źródło: NKJP: Krystyna Bochenek: Uniwersytet wolny i radosny, Dziennik Zachodni, 2007-10-05

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m2, ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. magnificencja
  magnificencje
  D. magnificencji
  magnificencji
  neut
  magnificencyj
  char
  C. magnificencji
  magnificencjom
  B. magnificencję
  magnificencje
  N. magnificencją
  magnificencjami
  Ms. magnificencji
  magnificencjach
  W. magnificencjo
  magnificencje

  Inne uwagi

  W odniesieniu do mężczyzny używany w rodzaju m1, np. Jego Magnificencja przyjechał. W odniesieniu do kobiety używany w rodzaju ż, np. Jej Magnificencja przyjechała

 • bez ograniczeń + magnificencja +
  (CZYJA) + KTO
 • łac. magnificentia 'wspaniałość, hojność, chwała; wysokość, wielmożność (tytuł wyższych urzędników w czasach cesarstwa)'

CHRONOLOGIZACJA:
1551, SPXVI
Inne znaczenie: 'wspaniałość, okazałość'.
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2018