liczebnie

 • w zakresie tego, ile jest osób lub rzeczy danego rodzaju w porównaniu do całości określonego zbioru lub całości określonej grupy
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Ilość, liczby i liczenie

 • synonimy:  liczbowo
  • liczebnie dominować, przeważać, przewyższać, wzrastać; ograniczony, osłabiony
  • liczebnie duży, silny; mały, niewielki, skromny, słaby
 • Libańska wspólnota chrześcijańska wyszła z wojny domowej liczebnie umniejszona i podzielona.

  źródło: NKJP: Jan Paweł II w Bejrucie, Gazeta Wyborcza, 1997-05-12

  [...] klasy są liczebnie duże. Nauczyciel, mimo najszczerszych chęci, nie może poświęcić temu dziecku tyle czasu, ile ono wymaga.

  źródło: NKJP: Bożena Janosz: Z doświadczeń nauczycieli. Integracja, ale jaka?, Wychowawca nr 129, 2003-09

  Żołnierze naszej Armii nawet w pojedynkę staczali zwycięskie walki z przeważającym liczebnie i w wyposażeniu wojennym przeciwnikiem [...].

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki: Dziura w niebie, 1959

  [...] ta mała wieś na pewno straci swoją szkołę, a silniejsze (bo liczebniej reprezentowane w radzie) sąsiadki zyskują pieniądze na ważniejsze - ich zdaniem - cele.

  źródło: NKJP: Też mniejszość, Dziennik Polski, 2000-03-17

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy liczebnie
  stopień wyższy liczebniej

 • Zob. liczba

CHRONOLOGIZACJA:
1880, szukajwslownikach.uw.edu.pl
Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2018