fenomenologia

 • filoz.  kierunek w filozofii, który podejmuje kwestie związane z doświadczaniem i poznawaniem świata oraz elementów rzeczywistości niedostępnych zmysłom
 • Wyraz używany jako termin filozoficzny, mający różne ściślejsze definicje w zależności od autora.
  Wyraz używany jako składnik terminów filozoficznych, np.: fenomenologia egzystencjalna, fenomenologia realistyczna, fenomenologia religii.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • fenomenologia ducha; Hegla, Ingardena...
  • fenomenologia w filozofii kogo, w ujęciu kogo; w psychologii, w socjologii
  • fenomenologia i egzystencjalizm, fenomenologia i hermeneutyka
  • idee fenomenologii
  • doktorat, odczyt, rozdział o fenomenologii
 • Dzisiaj nie sposób zrozumieć współczesnej filozofii bez fenomenologii Husserla.

  źródło: NKJP: Józef Tischner: Świat ludzkiej nadziei: wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, 1975

  Z fenomenologii filozofowie egzystencjalni wyprowadzili tezę, że egzystencja człowieka [...] jest transcendencją, to znaczy przekracza siebie i pozostaje w relacji do świata rzeczy i innych osób.

  źródło: NKJP: Tadeusz Gadacz: Bytem być, czyli o rozkwicie i uwiądzie egzystencjalizmu, Polityka, 2009-07-11

  Pracował w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, pisał doktorat o fenomenologii nauk i kryzysie kultury europejskiej [...].

  źródło: NKJP: Adam Grzeszak: Trzech nieprzyjaciół i joker, Polityka, 2005-06-25

  W pewnym momencie fenomenologia pozwoliła mi głosić kazania, w których opisywałem świat i wyjaśniałem go, nie formułując żadnych postulatów praktycznych.

  źródło: NKJP: Adam Michnik, Józef Tischner, Jacek Żakowski: Między Panem a Plebanem, 1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fenomenologia
  fenomenologie
  D. fenomenologii
  fenomenologii
  neut
  fenomenologij
  char
  C. fenomenologii
  fenomenologiom
  B. fenomenologię
  fenomenologie
  N. fenomenologią
  fenomenologiami
  Ms. fenomenologii
  fenomenologiach
  W. fenomenologio
  fenomenologie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  ang. phenomenology

  fr. phénoménologie

  niem. Phänomenologie

  gr. lógos 'mowa; słowo' + gr. phainómenon 'zjawiający się; widoczny'

CHRONOLOGIZACJA:
1843, Noworocznik, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.04.2017