inflacjogennie

 • w sposób powodujący inflację - wzrost cen
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Finanse

  czynności, przedmioty związane z pieniędzmi

 • Wysoka inflacja notowana na wiosnę br. to wynik m. in. dużego wypływu pieniędzy na rynek w formie kredytów konsumpcyjnych. [...] Także wzrost cen urzędowych podziałał inflacjogennie.

  źródło: NKJP: Rosną ceny, Dziennik Polski, 1998-04-16

  Wątpliwym projektem powiększania dochodów budżetowych jest objęcie zużycia energii elektrycznej podatkiem akcyzowym. Podatek ten będzie działał inflacjogennie [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 13.02.2002

  W dalszym ciągu rosnące koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, zwłaszcza tych związanych ze wzrostem płac, mogą oddziaływać inflacjogennie.

  źródło: Internet: www2.rp.pl

 • część mowy: przysłówek

 • Zob. inflacjogenny

CHRONOLOGIZACJA:
1989, NSP
Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2015