samokrytycyzm

 • zdolność do obiektywnej i negatywnej oceny własnych niewłaściwych zachowań, własnych błędów lub wad
 • [samokrytycysm] lub [samokrytycyzm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • synonimy:  autokrytycyzm
  hiperonimy:  krytycyzm
  • elementarny; etyczny, nihilistyczny, realistyczny; duży, mniejszy, nadmierny, największy, większy; ostry, wyostrzony; rozpasany, ślepy; pozorny; pewien samokrytycyzm
  • samokrytycyzm kogoś
  • samokrytycyzm w stosunku (do siebie,...)
  • samokrytycyzm i odwaga, samokrytycyzm i samouwielbienie, samokrytycyzm i zdolność do czegoś, samokrytycyzm i zdroworozsądkowość; samokrytycyzm, uczciwość; samokrytycyzm bądź zadowolenie (z siebie,...); odpowiedzialność i samokrytycyzm, przenikliwość i samokrytycyzm, przyzwoitość i samokrytycyzm, refleksja i samokrytycyzm, skrucha i samokrytycyzm, trzeźwość i samokrytycyzm, wrażliwość i samokrytycyzm; samoakceptacja, samokrytycyzm, samokontrola, samokrytycyzm, samoocena, samokrytycyzm; skromność albo samokrytycyzm;
  • nadmiar, osłabienie, wzrost; cień, doza, nutka; brak samokrytycyzmu
  • zdolność do samokrytycyzmu
  • pozbawiony samokrytycyzmu
  • samokrytycyzm cechuje, charakteryzuje kogoś
  • brakować; pozbawić się samokrytycyzmu
  • zmniejszać; eliminować, tracić, zatracić samokrytycyzm
  • słynąć z samokrytycyzmu
  • zdobyć się na samokrytycyzm
  • dużo, wiele, zbyt wiele; dość samokrytycyzmu
 • Samokrytycyzm to zdolność do obiektywnej krytyki samego siebie, dzięki której człowiek może dążyć do poprawy w każdej dziedzinie życia społecznego.

  źródło: Internet: www.forum.tibia.pl

  Małgorzatę cechuje wrażliwość i duży samokrytycyzm.

  źródło: NKJP: (mc): Dziewczyna w obiektywie, Euroregio Glacensis, 2000

  Nauczyciel, którego charakteryzuje osłabienie samokrytycyzmu i samouwielbienie, we własnym mniemaniu jest wcieleniem doskonałości, dobrego smaku.

  źródło: NKJP: Barbara Tarnowska: Etyka zawodu nauczyciela, Wychowawca, 2002-02

  Największym samokrytycyzmem wykazują się pod tym względem mieszkańcy Łódzkiego, gdzie zadowolonych z siebie jest tylko 55 procent osób.

  źródło: NKJP: Katarzyna Piotrowiak, Maria Zawała: Nasze omy są najgrubsze, a chłopy piją najwięcej, Dziennik Zachodni, 2009-08-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. samokrytycyzm
  samokrytycyzmy
  D. samokrytycyzmu
  samokrytycyzmów
  C. samokrytycyzmowi
  samokrytycyzmom
  B. samokrytycyzm
  samokrytycyzmy
  N. samokrytycyzmem
  samokrytycyzmami
  Ms. samokrytycyzmie
  samokrytycyzmach
  W. samokrytycyzmie
  samokrytycyzmy

 • Zob. sam, krytycyzm

CHRONOLOGIZACJA:
1903, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 07.11.2015