arystotelizm

 • doktryna filozoficzna stworzona przez Arystotelesa, głosząca pogląd, że każdy byt jest złożony z materii i kształtującej ją formy oraz zasadę umiaru jak podstawę etyki
 • Ms. lp wymawiany: [arystoteliźmie] lub [arystotelizmie].

 • [arystotelism] lub [arystotelizm]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • średniowieczny; chrześcijański, pogański arystotelizm
  • arystotelizm i platonizm
  • nurt; entuzjasta, przedstawiciel, zwolennik; krytyk arystotelizmu
 • Historycy Średniowiecza stwierdzają nagłą penetrację dzieł Arystotelesa w zachodniej Europie i ukazują doniosłe następstwa tego fenomenu w dziedzinie teologii. Dzieli on mianowicie Średniowiecze na dwie epoki. Pierwszą, sięgającą do XII w., w której panował na Zachodzie niepodzielnie platonizm; drugą, zaczynającą się w początkach XIII w., w której dominował arystotelizm, [...]

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  W okresie renesansu arystotelizm pozostał dominującym nurtem filozoficznym, przenikając całą ówczesną filozofię.

  źródło: Internet: wikipedia.org

  Systemy tworzone przed wiekami, ze starożytnymi włącznie, mają nadal swoich zwolenników i kontynuatorów. Wystarczy wymienić przykładowo arystotelizm, augustynizm czy tomizm.

  źródło: NKJP: Maria Szyszkowska: W poszukiwaniu sensu życia: po co nam filozofia, 1997

  U Platona walka między duszą a ciałem zaczyna się od duszy, która marzy o wolności; w arystotelizmie walka zaczyna się od ciała, które nie znosi narzuconego jarzma.

  źródło: NKJP: Ireneusz Bittner: Współczesna antropologia filozoficzna : typologia nurtów, prezentacja stanowisk, wybór tekstów, 1999

  Posługując się [...] ideami platońskimi, arystotelesowskimi, stoickimi, cynickimi, potem i neoplatońskimi, formowała się filozofia chrześcijan. Z platonizmu nadawał się do przyjęcia idealistyczny pogląd na świat i przekonanie o wyższości świata duchowego nad materialnym; z arystotelizmu – koncepcja Boga jako pierwszej przyczyny i celu świata; [...]

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. arystotelizm
  arystotelizmy
  D. arystotelizmu
  arystotelizmów
  C. arystotelizmowi
  arystotelizmom
  B. arystotelizm
  arystotelizmy
  N. arystotelizmem
  arystotelizmami
  Ms. arystotelizmie
  arystotelizmach
  W. arystotelizmie
  arystotelizmy

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • internac.

  fr. aristotélisme

  niem. Aristotelismus

  ros. aristotelízm

  Od: Arystoteles

CHRONOLOGIZACJA:
1900, SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 12.08.2016