autokrytyczny

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

1.b komentarz

 • 1.b

  książk.  wyrażający czyjś autokrytycyzm
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

 • synonimy:  samokrytyczny
  hiperonimy:  krytyczny
 • W przerwie Płocha wygłosił pod adresem swoim i kolegów autokrytyczny komentarz, który właściwie ujmuje to, co pokazali na boisku: - Wszyscy gramy taką kichę, że się w pale nie mieści...

  źródło: NKJP: Cudowny gol Jędrszczyka, Dziennik Polski, 2005-04-14

  [...] tekst jest autokrytyczny [...].

  źródło: Internet: docs2.chomikuj.pl

  Sądzę jednak, że debata autokrytyczna na temat tożsamości marketingu skłoni wielu badaczy do podjęcia szerszych rozważań na temat metodologii i epistemologii.

  źródło: NKJP: Łukasz Sułkowski: Epistemologiczne rozterki marketingu, Tożsamość i wizerunek marketingu, 2009

  Jan Paweł II pisze o rachunku sumienia Kościoła i w imię wierności papieskiemu nauczaniu nie powinniśmy stronić od autokrytycznej refleksji.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba OP: Po szkodzie? Przed szkodą?: o Polsce, kapitalizmie i kontemplacji, 1996

  Wydaje się, że dojrzałe i niejednokrotnie bardzo autokratyczne dyskusje na temat recepcji niechlubnej przeszłości [...] zdobyły przewagę w dyskursie publicznym.

  źródło: Maria Dąbrowska-Partyka: W poszukiwaniu nowego kanonu: reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postjugosłowiańskich po 1995 roku, 2005 (books.google.pl)

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. autokrytyczny
  autokrytyczny
  autokrytyczny
  autokrytyczne
  autokrytyczna
  D. autokrytycznego
  autokrytycznego
  autokrytycznego
  autokrytycznego
  autokrytycznej
  C. autokrytycznemu
  autokrytycznemu
  autokrytycznemu
  autokrytycznemu
  autokrytycznej
  B. autokrytycznego
  autokrytycznego
  autokrytyczny
  autokrytyczne
  autokrytyczną
  N. autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytyczną
  Ms. autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznej
  W. autokrytyczny
  autokrytyczny
  autokrytyczny
  autokrytyczne
  autokrytyczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. autokrytyczni
  autokrytyczni
  autokrytyczne
  autokrytyczne
  D. autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytycznych
  C. autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  autokrytycznym
  B. autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytyczne
  N. autokrytycznymi
  autokrytycznymi
  autokrytycznymi
  autokrytycznymi
  Ms. autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytycznych
  autokrytycznych
  W. autokrytyczni
  autokrytyczni
  autokrytyczne
  autokrytyczne
 • może fr. auto-critique

  Od: auto- (por. gr. autós 'sam') i krytyczny (zob.).