uprawnić się

 • pot.  uzyskać prawo do czegoś
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  regulacje prawne

 • Krajowa Rada Narodowa [...] odmówiła rządowi londyńskiemu prawa do występowania w imieniu narodu, uprawniła się do wydawania dekretów i powoływania sądów ludowych [...].

  źródło: Internet: notatek.pl/krn-pkwn-rzad-tymczasowy-omowienie

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uprawnię się
  uprawnimy się
  2 os. uprawnisz się
  uprawnicie się
  3 os. uprawni się
  uprawnią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uprawniłem się
  +(e)m się uprawnił
  uprawniłam się
  +(e)m się uprawniła
  uprawniłom się
  +(e)m się uprawniło
  uprawniliśmy się
  +(e)śmy się uprawnili
  uprawniłyśmy się
  +(e)śmy się uprawniły
  2 os. uprawniłeś się
  +(e)ś się uprawnił
  uprawniłaś się
  +(e)ś się uprawniła
  uprawniłoś się
  +(e)ś się uprawniło
  uprawniliście się
  +(e)ście się uprawnili
  uprawniłyście się
  +(e)ście się uprawniły
  3 os. uprawnił się
  uprawniła się
  uprawniło się
  uprawnili się
  uprawniły się

  bezosobnik: uprawniono się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uprawnijmy się
  2 os. uprawnij się
  uprawnijcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uprawniłbym się
  bym się uprawnił
  uprawniłabym się
  bym się uprawniła
  uprawniłobym się
  bym się uprawniło
  uprawnilibyśmy się
  byśmy się uprawnili
  uprawniłybyśmy się
  byśmy się uprawniły
  2 os. uprawniłbyś się
  byś się uprawnił
  uprawniłabyś się
  byś się uprawniła
  uprawniłobyś się
  byś się uprawniło
  uprawnilibyście się
  byście się uprawnili
  uprawniłybyście się
  byście się uprawniły
  3 os. uprawniłby się
  by się uprawnił
  uprawniłaby się
  by się uprawniła
  uprawniłoby się
  by się uprawniło
  uprawniliby się
  by się uprawnili
  uprawniłyby się
  by się uprawniły

  bezosobnik: uprawniono by się

  bezokolicznik: uprawnić się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: uprawniwszy się

  gerundium: uprawnienie się

  odpowiednik aspektowy: uprawniać się

 • bez ograniczeń + uprawnić się +
  (do CZEGO)
 • Od: prawny; zob. prawo, prawy

CHRONOLOGIZACJA:
1814, J. Kamieński: O przedawnieniu czyli preskrypcyi według praw frzncuzkich z zastosowaniem prawa powszechnego pruskiego oraz praw polskich i litewskich, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018