upór

 • cecha kogoś, kto nie zmienia swojego stanowiska, niezależnie od tego, czy ma rację
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Usposobienie człowieka

  cechy charakteru, temperamentu, zdolności i umiejętności

  • chłopski, dziecinny, góralski, pijacki; polski; duży, niebywały, niezwykły, ogromny, szczególny, wielki, wyjątkowy, zadziwiający; bezwzględny, konsekwentny, niezłomny, stanowczy, wytrwały, zacięty, zawzięty; bezmyślny, dziki, dziwny, głupi, gniewny, heroiczny, maniacki, maniakalny, niezrozumiały, ślepy, tępy upór
  • upór dyrektora, ludzi, matki, mieszkańców, ministra, posła, premiera, prezydenta, przedstawiciela czegoś; maniaka; koalicji, opozycji, rządu, władz
  • upór w dążeniu do celu, w działaniu, w pracy, w realizacji czegoś
  • upór i ambicja, upór i cierpliwość, upór i determinacja, upór i hart ducha, upór i konsekwencja, upór i odwaga, upór i pasja, upór i praca, upór i pracowitość, upór i samozaparcie, upór i siła, upór i stanowczość, upór i wytrwałość, upór i zaangażowanie, upór i zaciętość, upór i zawziętość; niezgoda i upór, talent i upór, wola i upór, zapał i upór
  • odrobina uporu
  • podziw za upór
  • upór dziwi, popłaca
  • wymagać uporu
  • docenić, podziwiać, wykazać, złamać, znać, zrozumieć upór
  • doprowadzić do czegoś uporem
  • znany z uporu
  • bronić czegoś, walczyć; realizować coś, szukać czegoś; powracać, wracać; głosić, mówić, powiedzieć; powtórzyć/powtarzać, przypominać; podkreślać, podtrzymywać, trwać przy czymś, trzymać się czegoś, twierdzić, utrzymywać; forsować coś, lansować coś; dążyć do czegoś, domagać się czegoś, próbować, starać się, zmierzać do czegoś; odmawiać z uporem
  • trwać, trwanie w uporze
 • Jeżeli wziąć pod uwagę upór i konsekwencję pani Marii, pomysł ten ma wielkie szanse na realizację.

  źródło: NKJP: Brzeskie zawody w... dojeniu krowy, Dziennik Polski, 2003-08-27

  - Nie, nie. Nie pójdę. Sama nie - powtarzałam z uporem.

  źródło: NKJP: Beata Ostrowicka: Kraina kolorów: księga intryg, 1999

  Zamiast złamać upór hardego Czeczena, upokorzyć go i pokazać miejsce w szeregu, nieudany atak na jego stolicę tylko go rozzuchwalił i wyniósł w oczach rodaków [...].

  źródło: NKJP: Wojciech Jagielski: Wieże z kamienia, 2004

  Już dziś z irytacją mówi się o uporze Sarajewa jako głównej przeszkodzie dla pokoju w Bośni.

  źródło: NKJP: Dawid Warszawski: Zmęczenie i lęk, Gazeta Wyborcza, 1994-12-24/1994-12-26

  Gierek jako następca Gomułki zrozumiał nonsens tępego uporu swego poprzednika i zapalił zielone światło w sprawie Zamku.

  źródło: NKJP: Ryszard Matuszewski: Alfabet: wybór z pamięci 90-latka, 2004

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. upór
  upory
  D. uporu
  uporów
  C. uporowi
  uporom
  B. upór
  upory
  N. uporem
  uporami
  Ms. uporze
  uporach
  W. uporze
  upory

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • psł. *uporъ / *upora 'oparcie; nieustępliwość, zawziętość; opór, sprzeciw'

  Zob. uprzeć się

CHRONOLOGIZACJA:
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2013