liścień

 • bot.  pierwszy liść tworzony przez zarodek rośliny nasiennej, wchodzący w skład nasiona
 • CZŁOWIEK I PRZYRODA

  Świat roślin

  budowa i funkcjonowanie roślin

 • hiperonimy:  liść
 • W rosnących w ciemności liścieniach arbuza cytokinina jest potrzebna do utrzymania wykrywalnego poziomu mRNA dla LHCP oraz syntezy LHCP.

  źródło: NKJP: Jankiewicz Leszek S.(red.): Regulatory wzostu i rozwoju roślin, 1997

  Nasiona wysiewa się do skrzyneczek od połowy marca do początku kwietnia, a siewki po rozwinięciu liścieni pikuje się do doniczek o średnicy ok. 8 cm.

  źródło: NKJP: Pomidor - jabłko miłości, Dziennik Polski, 2002-03-20

  Może się też zdarzyć, że bryłki gradu uszkodzą same tylko liścienie i nie będzie to miało znacznego wpływu na późniejsze plonowanie (straty w plonie maksymalnie do 5%).

  źródło: NKJP: Janusz Pavel, Andrzej Janc: Zagrożenia dla buraka cukrowego, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2005-05-17

  Chwasty usuwano ręcznie w stadium liścieni lub rozety.

  źródło: NKJP: Piotr Nieróbca: Architektura łanu pszenżyta jarego i pszenicy jarej w warunkach różnej obsady roślin, Biuletyn IHAR, 2004-01-01

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. liścień
  liścienie
  D. liścienia
  liścieni
  C. liścieniowi
  liścieniom
  B. liścień
  liścienie
  N. liścieniem
  liścieniami
  Ms. liścieniu
  liścieniach
  W. liścieniu
  liścienie

  Inne uwagi

  Zwykle lm

 • bez ograniczeń + liścień +
  (CZEGO)
 • Kalka niem. Keimblatt (Bańk); zob. liść

CHRONOLOGIZACJA:
1830, Bańk
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2015