dziewiarnia

 • włók.  zakład, w którym produkuje się dzianiny i różnego rodzaju odzież z tych dzianin
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Ubranie

  czynności, przedmioty i osoby związane z robieniem i noszeniem ubrań


  CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  miejsca i czynności związane z przemysłem

 • hiperonimy:  przedsiębiorstwo
  • wielka dziewiarnia
  • dziewiarnia i farbiarnia
  • właściciel dziewiarni
  • praca w dziewiarni
  • dziewiarnia przyjmie kogoś; ruszy kiedyś
  • pracować w dziewiarni
 • Do filii Urzędu Pracy zgłosiło się już ponad 20 osób zainteresowanych pracą w polsko-duńskiej dziewiarni.

  źródło: NKJP: kup: Drugie reanimowanie Konstilany, Dziennik Łódzki, 2003-11-27

  Pod koniec roku odpadł kolejny kandydat, reprezentujący polski kapitał, który chciał uruchomić tu dziewiarnię i farbiarnię, dając zatrudnienie prawie 80 osobom.

  źródło: NKJP: z.ch.: Beczki Grohmana dla Francuzów?, Dziennik Łódzki, 2003-02-28

  [...] produkcja w Jarlanie zostanie wstrzymana już 1 marca i uruchomiona ponownie po dwóch tygodniach przestoju: - Ze względu na oszczędności konfekcja zostanie przeniesiona i połączona z dziewiarnią.

  źródło: NKJP: 1200 osób na bruk, Życie Podkarpackie, 2005

  Pod względem liczby miejsc pracy, targowiska w podłódzkim Tuszynie, Rzgowie i Głuchowie są największym „zakładem pracy” w województwie. Jest tam blisko 10 tysięcy stanowisk handlowych. Każde powiązane z hurtowniami, szwalniami i dziewiarniami.

  źródło: NKJP: Anna Gronczewska: Bazary na fali?, Dziennik Łódzki, 2005-04-29

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dziewiarnia
  dziewiarnie
  D. dziewiarni
  dziewiarni
  neut
  dziewiarń
  char
  C. dziewiarni
  dziewiarniom
  B. dziewiarnię
  dziewiarnie
  N. dziewiarnią
  dziewiarniami
  Ms. dziewiarni
  dziewiarniach
  W. dziewiarnio
  dziewiarnie

 • Od: kontynuantu czas. psł. *děvati (por. odziewać), pochodnego od psł. *dějati 'robić, czynić, wykonywać' (zob. dziać).

CHRONOLOGIZACJA:
1966, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2015