igła

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

5. w kompasie

 • 5.

  ruchoma, namagnesowana płytka osadzona w kompasie na małej osi, wskazująca kierunek północny
 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Urządzenia i maszyny

  budowa urządzeń i maszyn

  • igła magnetyczna, namagnesowana
  • igła busoli, kompasu
 • Igła kompasu odchylała się na północny wschód, a im bardziej zmierzał ku zachodowi, łagodniała temperatura, jemu zaś zdawało się, iż morze się podnosi i nawy łagodnie wznoszą się ku niebu.

  źródło: NKJP: Adam Elbanowski, Nowe królestwo Grenady. Historia naturalna, obyczajowa i domniemana, 2006

  Producenci sprzętu turystycznego dbają także, by turysta nie zabłądził. Służą do tego kompasy - mogą być tradycyjne z igłą magnetyczną, są też elektroniczne. Zamożniejsi mogą kupić urządzenie GPS.

  źródło: NKJP: (ECZ): Gadżety dla turysty kwalifikowanego, Dziennik Polski, 2002-08-21

  Busola to przyrząd z igłą magnetyczną, umożliwiający określenie stron świata i wyznaczenie azymutu.

  źródło: NKJP: (WT): Busole po raz pierwszy, Dziennik Polski, 2003-10-14

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. igła
  igły
  D. igły
  igieł
  C. igle
  igłom
  B. igłę
  igły
  N. igłą
  igłami
  Ms. igle
  igłach
  W. igło
  igły
 • psł. *jьgъla