uwsteczniać się

 • zatrzymywać się lub cofać się w rozwoju
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia


  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  nazwy działań intelektualnych człowieka

  • człowiek, dziecko uwstecznia się
  • uwsteczniać się w nauce, w rozwoju
 • Jak wykazały badania, 6-latki wcale nie uwsteczniają się w nauce.

  źródło: NKJP: Przedszkole XXI wieku, Dziennik Polski, 2001-01-15

  Mogę przypuszczać, że niektóre przedmioty były niepotrzebne, a na niektórych miałem wrażenie, iż uwsteczniam się o 20 lat.

  źródło: NKJP: Daniel Pogorzelec: Choroba zwana „leśnictwo”, Las Polski, 2009-03-16

  Jeżeli powrót do kraju jest postrzegany jako uwstecznianie się w rozwoju zawodowym, to jest przez migrantów postrzegany jako czynnik zniechęcający do homecomingu.

  źródło: NKJP: Izabela Marek Grabowska-Lusińska Okólski: Emigracja ostatnia?, 2009

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uwsteczniam się
  uwsteczniamy się
  2 os. uwsteczniasz się
  uwsteczniacie się
  3 os. uwstecznia się
  uwsteczniają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uwsteczniałem się
  +(e)m się uwsteczniał
  uwsteczniałam się
  +(e)m się uwsteczniała
  uwsteczniałom się
  +(e)m się uwsteczniało
  uwstecznialiśmy się
  +(e)śmy się uwsteczniali
  uwsteczniałyśmy się
  +(e)śmy się uwsteczniały
  2 os. uwsteczniałeś się
  +(e)ś się uwsteczniał
  uwsteczniałaś się
  +(e)ś się uwsteczniała
  uwsteczniałoś się
  +(e)ś się uwsteczniało
  uwstecznialiście się
  +(e)ście się uwsteczniali
  uwsteczniałyście się
  +(e)ście się uwsteczniały
  3 os. uwsteczniał się
  uwsteczniała się
  uwsteczniało się
  uwsteczniali się
  uwsteczniały się

  bezosobnik: uwsteczniano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się uwsteczniał
  będę się uwsteczniać
  będę się uwsteczniała
  będę się uwsteczniać
  będę się uwsteczniało
  będę się uwsteczniać
  będziemy się uwsteczniali
  będziemy się uwsteczniać
  będziemy się uwsteczniały
  będziemy się uwsteczniać
  2 os. będziesz się uwsteczniał
  będziesz się uwsteczniać
  będziesz się uwsteczniała
  będziesz się uwsteczniać
  będziesz się uwsteczniało
  będziesz się uwsteczniać
  będziecie się uwsteczniali
  będziecie się uwsteczniać
  będziecie się uwsteczniały
  będziecie się uwsteczniać
  3 os. będzie się uwsteczniał
  będzie się uwsteczniać
  będzie się uwsteczniała
  będzie się uwsteczniać
  będzie się uwsteczniało
  będzie się uwsteczniać
  będą się uwsteczniali
  będą się uwsteczniać
  będą się uwsteczniały
  będą się uwsteczniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. uwsteczniajmy się
  2 os. uwsteczniaj się
  uwsteczniajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. uwsteczniałbym się
  bym się uwsteczniał
  uwsteczniałabym się
  bym się uwsteczniała
  uwsteczniałobym się
  bym się uwsteczniało
  uwstecznialibyśmy się
  byśmy się uwsteczniali
  uwsteczniałybyśmy się
  byśmy się uwsteczniały
  2 os. uwsteczniałbyś się
  byś się uwsteczniał
  uwsteczniałabyś się
  byś się uwsteczniała
  uwsteczniałobyś się
  byś się uwsteczniało
  uwstecznialibyście się
  byście się uwsteczniali
  uwsteczniałybyście się
  byście się uwsteczniały
  3 os. uwsteczniałby się
  by się uwsteczniał
  uwsteczniałaby się
  by się uwsteczniała
  uwsteczniałoby się
  by się uwsteczniało
  uwstecznialiby się
  by się uwsteczniali
  uwsteczniałyby się
  by się uwsteczniały

  bezosobnik: uwsteczniano by się

  bezokolicznik: uwsteczniać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: uwsteczniając się

  gerundium: uwstecznianie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: uwsteczniający się

  odpowiednik aspektowy: uwstecznić się

 • bez ograniczeń + uwsteczniać się +
  (w CZYM)
 • Zob. wstecz I

CHRONOLOGIZACJA:
1908, Przegląd narodowy, Tom 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2017