dezintegracja

 • książk.  stopniowy rozpad całości na elementy składowe
 • [dez-integracja]

 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  stosunki międzynarodowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  stosunki, grupy i organizacje społeczne

 • antonimy:  integracja
  • postępująca, wewnętrzna dezintegracja
  • dezintegracja jądra, państwa, struktury
  • dezintegracja i integracja
  • czynnik, proces dezintegracji
  • ulec/ulegać dezintegracji
  • doprowadzić, przyczyniać się do dezintegracji
 • Nieuchronnie rozpoczyna się wówczas [...] proces rozkładu: następuje dezintegracja materii, jej powrót do stanu nieokreślonej, niespójnej jednorodności oraz jednoczesny proces pochłaniania ruchu.

  źródło: NKJP: Marian Broda: Historia a eschatologia : studia nad myślą Konstantego Leontjewa i „zagadką Rosji”, 2001

  Z przedmieść widać lepiej całą nędzę dzisiejszego świata, dezintegrację społeczeństw, atmosferę nienawiści, fiasko asymilacji obcych, upadek nadziei.

  źródło: NKJP: Tadeusz Sobolewski: Festiwal XXI wieku, Gazeta Wyborcza, 1995-05-19

  [...] Cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego we wczesnym okresie średniowiecza było bardziej zintegrowane, dopiero później uległo dezintegracji wskutek podziału na Brandenburgię, Meklemburgię czy Bawarię.

  źródło: NKJP: Internet

  W obliczu tragedii, jaką jest choroba dziecka, często następuje dezintegracja rodziny.

  źródło: NKJP: Adrian Adamczyk, Być, dostać..., Gazeta Krakowska, 2004-02-07

  Do stanu dezintegracji osobowości, a w efekcie do wystąpienia nerwic lub psychoz, doprowadza często sytuacja przewlekłego stresu.

  źródło: NKJP: Krystyna Lubelska: Gdzie ta norma?, Polityka, 2007-07-21

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. dezintegracja
  dezintegracje
  D. dezintegracji
  dezintegracji
  neut
  dezintegracyj
  char
  C. dezintegracji
  dezintegracjom
  B. dezintegrację
  dezintegracje
  N. dezintegracją
  dezintegracjami
  Ms. dezintegracji
  dezintegracjach
  W. dezintegracjo
  dezintegracje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + dezintegracja +
  CZEGO
 • fr. désintégration

CHRONOLOGIZACJA:
1900, NFJP
Data ostatniej modyfikacji: 04.01.2018